Obsługa wyzwań P+U Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, ogłasza zapytanie na „Obsługę wyzwań P+U Łukasiewicza”

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 Wykaz potwierdzający spełnianie warunków

Załącznik nr 4 Wykaz doświadczenia

Protokół z wyboru

Więcej

Świadczenie usług w zakresie bieżącego sprzątania

Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ ogłasza zapytanie ofertowe na „Świadczenie usług w zakresie bieżącego sprzątania pomieszczeń biurowych, sal konferencyjnych, terenu zewnętrznego oraz drobnych prac konserwacyjnych w budynku Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” mieszczącego się przy ul. Żelaznej 87 w Warszawie.”

Do pobrania:

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 formularz-ofertowy

Załącznik nr 2 formularz-ofertowy (word)

Załącznik nr 3 Wycena szczegółowa

Załącznik nr 4 Wykaz doświadczenia

Załącznik nr 4 Wykaz doświadczenia (word)

Załącznik nr 5 Wykaz osób

Załącznik nr 5 Wykaz osób (word)

Załącznik nr 6 Wzór umowy

Informacja o

Więcej

Całodobowa ochrona fizyczna terenu, obiektu i pomieszczeń Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” mieszczącego się przy ul. Żelaznej 87 w Warszawie, monitoring systemów sygnalizacji włamania i napadu

Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ ogłasza zamówienie na usługi społeczne na całodobową ochroną fizyczną terenu, obiektu i pomieszczeń Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” mieszczącego się przy ul. Żelaznej 87 w Warszawie, monitoring systemów sygnalizacji włamania i napadu.

 

Do pobrania:

Ogłoszenie aktualizacja 7.12

Formularze aktualizacja

Odpowiedź na pytanie zmiana wzoru umowy

Wzór umowy – ochrona 3.12

Odpowiedzi na pytania 7.12

Protokół z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o udzieleniu zamówienia

Więcej

Zapytanie ofertowe – „Przeprowadzenie dwóch ogólnopolskich badań”

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dwóch ogólnopolskich badań.

Szczegółowy zakres zawiera Załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

 

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 Wykaz doświadczenia

Załącznik nr 4 Wykaz osób

Unieważnienie zapytania

 

Sposób, miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia (wraz z pozostałymi załącznikami określonymi w Ogłoszeniu), w terminie do dnia 28.10.2020 r.

Ofertę należy opisać nazwą i adresem Wykonawcy oraz tytułem zamówienia,  a następnie:

złożyć osobiście w siedzibie Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” w nr 503
lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Sieć Badawcza Łukasiewicz –

Więcej