Dyrekcja instytutu

Grzegorz Malinowski (1)www
dr Grzegorz Malinowski dyrektor instytutu
Adiunkt na Akademii Leona Koźmińskiego, specjalizuje się w badaniach z zakresu makroekonomii. Posiada bogate doświadczenie w pracy w przemyśle. Był menedżerem produktu w sektorze bancassurance i konsultantem ds. ryzyka walutowego. Był ekspertem-doradcą w Third Bridge. Doktor nauk ekonomicznych, magister zarządzania finansami i filozofii.
Karol Dobrzeniecki www
dr hab. Karol Dobrzeniecki, zastępca dyrektora ds. badawczych
Profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,  prawnik, autor ponad stu publikacji poświęconych prawu nowych technologii, wyzwaniom legislacyjnych w społeczeństwie informacyjnym, zagadnieniom teorii prawa i państwa. Członek Rady ds. Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji w latach 2016-2018, arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych, ekspert Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo oraz Biura Analiz Sejmowych. Członek VII kadencji Polskiej Komisji Akredytacyjnej na lata 2024-2027.
Edyta Parafian www
Edyta Masłowska-Parafian zastępca dyrektora ds. finansowych i operacyjnych
Była zastępcą dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych ds. finansowych i zarządzania. Pracowała m.in. w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, gdzie przez ponad 6 lat zajmowała się tworzeniem systemu zarządzania i finansowania inicjatyw realizowanych w ramach funduszy europejskich. Zajmowała się zarządzaniem i monitorowaniem największych projektów finansowanych ze środków UE w zakresie ochrony środowiska i edukacji.

Rada Instytutu

dr Marcin Kardas Przewodniczący Rady Instytutu
doktor nauk ekonomicznych i absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie jest Zastępcą Dyrektora w Narodowym Centrum Badań Jądrowych oraz Adiunktem na Wydziale Zarządzania.
dr Paweł Bombola Zastępca Przewodniczącego
Realizował projekty m.in. dla takich firm jak DB Schenker, C&F, Hilti, 3M Poland czy Simon-Kutcher & Partners. Obecnie współpracuje z Assa Abloy, gdzie jest odpowiedzialny za wsparcie zespołów sprzedażowych w krajach Europy Środkowej.
Bożena Goliszewska–Chojdak Przedstawicielka pracowników
Prawnik, ekonomista, z dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym zdobytym w spółkach prawa handlowego działających w różnych branżach. Prowadzi działalność doradczą i edukacyjną, współpracownik merytoryczny wydawnictw prawniczych.
prof. Aleksandra Przegalińska-Skierkowska Członkini Rady Instytutu
filozofka, badaczka rozwoju nowych technologii, zwłaszcza technologii zielonej i zrównoważonej, humanoidalnej sztucznej inteligencji, robotów społecznych i technologii ubieralnych. Stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia uzyskała w Instytucie Filozofii UW.
Cornelia Amihalachioae Członkini Rady Instytutu
menadżer i koordynator ds. partnerstw strategicznych. Obecnie aktywnie działająca w partnerstwie publiczno - prywatnym Made in Europe, ustanowionym przez stowarzyszenie EFFRA oraz Komisję Europejską
dr Maciej Drożdż Członek Rady Instytutu
od blisko 15 lat w funduszach venture capital i branży biotechnologicznej. Pełnił m.in. funkcje: dyrektora Venture Investments w Johnson Development Corporation (JJDC) w londyńskim J&J Innovation Centre. Dyrektor ds. Komercjalizacji w Łukasiewicz – PORT
Balazs Furjes Członek Rady Instytutu
absolwent Wydziału elektrycznego na Uniwersytecie Technicznym w Budapeszcie. Obecnie Dyrektor Zarządzający EIT Health InnoStars
dr Paweł Puczkarski Członek Rady Instytutu
absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, naukowiec, badacz na Uniwersytecie w Oxfordzie
dr Mariusz Strojny Członek Rady Instytutu
doktor nauk ekonomicznych z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym w doradztwie gospodarczym, zarządzaniu informacją i wiedzą, zarządzaniu projektami i badaniach rynkowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmie doradczej KPMG. Pracuje na SGH w Warszawie.