Całodobowa ochrona fizyczna terenu, obiektu i pomieszczeń Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” mieszczącego się przy ul. Żelaznej 87 w Warszawie, monitoring systemów sygnalizacji włamania i napadu

Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ ogłasza zamówienie na usługi społeczne na całodobową ochroną fizyczną terenu, obiektu i pomieszczeń Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” mieszczącego się przy ul. Żelaznej 87 w Warszawie, monitoring systemów sygnalizacji włamania i napadu.

 

Do pobrania:

Ogłoszenie aktualizacja 7.12

Formularze aktualizacja

Odpowiedź na pytanie zmiana wzoru umowy

Wzór umowy - ochrona 3.12

Odpowiedzi na pytania 7.12

Protokół z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o udzieleniu zamówienia