Świadczenie usług w zakresie bieżącego sprzątania

Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ ogłasza zapytanie ofertowe na "Świadczenie usług w zakresie bieżącego sprzątania pomieszczeń biurowych, sal konferencyjnych, terenu zewnętrznego oraz drobnych prac konserwacyjnych w budynku Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” mieszczącego się przy ul. Żelaznej 87 w Warszawie."

Do pobrania:

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 formularz-ofertowy

Załącznik nr 2 formularz-ofertowy (word)

Załącznik nr 3 Wycena szczegółowa

Załącznik nr 4 Wykaz doświadczenia

Załącznik nr 4 Wykaz doświadczenia (word)

Załącznik nr 5 Wykaz osób

Załącznik nr 5 Wykaz osób (word)

Załącznik nr 6 Wzór umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty