Biuletyn Informacji Publicznej                             


Strona BIP Sieć Badawcza Łukasiewicz – ITECH Instytut Innowacji i Technologii została stworzona w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej na podstawie aktów prawnych:

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn.zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji.

Dane teleadresowe:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – ITECH Instytut Innowacji i Technologii

ul. Żelazna 87
00-879 Warszawa

NIP: 525-000-82-93
REGON: 387143432
KRS: 0000860814

itech.lukasiewicz.gov.pl

Godziny otwarcia:
Pon. – pt. 8:00 – 16:00