Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, monitorów i urządzeń wskazujących

Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, ogłasza zapytanie na "dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania, monitorów i urządzeń wskazujących"

 

Do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 Wykaz doświadczenia

Załącznik nr 3 Wykaz doświadczenia

Załącznik nr 4 Wzór umowy

Odpowiedzi na pytania 20.05

Odpowiedź na pytanie 21.05

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty