Główny Specjalista – Kierownik Projektu

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

GŁÓWNY SPECJALISTA – KIEROWNIK PROJEKTU

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Dariusz Łukaszewski

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

W związku z uruchomieniem projektu naukowego „Innowacyjne Systemy Budownictwa Drewnianego o Wydłużonym Okresie Użytkowania”  w ramach międzynarodowego konkursu „ForestValue2 Call 2023”

 

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – ITECH Instytut Innowacji i Technologii

ogłasza konkurs na stanowisko:

GŁÓWNY SPECJALISTA – KIEROWNIK PROJEKTU

(Nr referencyjny 4/3/2024/BG)

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Cel istnienia stanowiska:

Prowadzenie

Więcej

Specjalista/Starszy Specjalista ds. administracyjno-organizacyjnych

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

STARSZY SPECJALISTA DS. ADMINISTRACYJNO-ORGANIZACYJNYCH

został zakończony wyborem kandydatki.

Wybrana kandydatka: Dominika Oleszkiewicz.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

W związku z działaniami związanymi z koordynacją projektu Branżowe Punkty Kontaktowe Sieć Badawcza Łukasiewicz – ITECH Instytut Innowacji i Technologii ogłasza konkurs na stanowisko:

SPECJALISTA/STARSZY SPECJALISTA

DS. ADMINISTRACYJNO-ORGANIZACYJNYCH

 

Nr referencyjny 1/2/2024/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas realizacji projektu

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Cel istnienia stanowiska i jego charakterystyka:

Obsługa administracyjno-organizacyjna projektu Branżowe

Więcej

Specjalista/Starszy Specjalista ds. komunikacji projektu

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

STARSZY SPECJALISTA DS. KOMUNIKACJI PROJEKTU

został zakończony wyborem kandydatki.

Wybrana kandydatka: Małgorzata Staszkowska-Wągrodzka

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – ITECH Instytut Innowacji i Technologii ogłasza konkurs na stanowisko: 

SPECJALISTA/STARSZY SPECJALISTA DS. KOMUNIKACJI PROJEKTU

 

Nr referencyjny 2/3/2024/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

Poszukujemy osoby co najmniej z 3-letnim, udokumentowanym doświadczeniem w public relations, zarządzaniem marką i redakcją strony www, zainteresowanej również organizacją wydarzeń takich jak konferencje i workshopy. Oferowana pozycja

Więcej

Młodszy Specjalista ds. badawczych

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

MŁODSZY SPECJALISTA DS. BADAWCZYCH

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Remigiusz Falkowski

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – ITECH Instytut Innowacji i Technologii ogłasza konkurs na stanowisko:

MŁODSZY SPECJALISTA DS. BADAWCZYCH

 

Nr referencyjny 4/1/2024/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Cel istnienia stanowiska:

Pomoc i udział w obsłudze organizacyjnej prac badawczych w projektach krajowych i międzynarodowych.

 

 

Kluczowe zadania realizowane na stanowisku pracy:

pomoc w działaniach w zakresie współpracy międzynarodowej, w tym

Więcej

Lider Obszaru – Dyrektor Centrum Rozwoju Biznesu

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

LIDER OBSZARU – DYREKTOR CENTRUM ROZWOJU BIZNESU

został zakończony bez wyboru kandydata/kandydatki.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – ITECH Instytut Innowacji i Technologii ogłasza konkurs na stanowisko: 

 

LIDER OBSZARU – DYREKTOR CENTRUM ROZWOJU BIZNESU

(nr ref. 1/4/2024/BG)

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Kluczowe zadania realizowane na stanowisku pracy:

wspomaganie rozwoju potencjału komercjalizacyjnego Instytutu oraz Sieci Badawczej Łukasiewicz,
zwiększenie poziomu komercjalizacji produktów i usług,
koordynowanie prac o najwyższym potencjale komercjalizacyjnym,
strategiczne kreowanie rozwoju i zadań podległej komórki,
zarządzanie działalnością CRB na płaszczyźnie relacji z partnerami strategicznymi –

Więcej

Główny Specjalista ds. badawczych

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. BADAWCZYCH

został zakończony bez wyboru kandydata/kandydatki.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – ITECH Instytut Innowacji i Technologii ogłasza konkurs na stanowisko:

 

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. BADAWCZYCH

 

Nr referencyjny 1/1/2024/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

 

Cel istnienia stanowiska:

Osoba zatrudniona będzie odpowiedzialna za prowadzenie badań, pisanie prac badawczo-naukowych oraz pozyskiwanie projektów z obszaru bezpieczeństwa energetycznego lub transformacji energetycznej.

Poszukujemy badacza z doświadczeniem w prowadzeniu projektów naukowych i dorobkiem naukowym, osoby biegłej w swojej pracy, z rozeznaniem i zainteresowaniem w obszarze transformacji energetycznej.

 

 

Zakres kluczowych zadań

Więcej

Główny Specjalista – Prawnik in-house

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

GŁÓWNY SPECJALISTA – PRAWNIK IN-HOUSE

został zakończony bez wyboru kandydata/kandydatki.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – ITECH Instytut Innowacji i Technologii ogłasza konkurs na stanowisko: 

GŁÓWNY SPECJALISTA – PRAWNIK IN-HOUSE

 

 

Nr referencyjny 3/3/2024/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

 

Poszukujemy osoby samodzielnej do bieżącego wsparcia prawnego Instytutu, szczególnie w zakresie związanym z zamówieniami publicznymi i procedowaniem projektów dofinansowanych.

 

 

Kluczowe zadania realizowane na stanowisku pracy:

sporządzanie, weryfikacja i konsultowanie projektów umów oraz innych dokumentów;
odpowiedzialność za spójność procedur, regulaminów, zarządzeń i innych wewnętrznych aktów prawnych obowiązujących w Instytucie, współpraca

Więcej

Specjalista ds. organizacyjnych

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

SPECJALISTA DS. ORGANIZACYJNYCH

został zakończony bez wyboru kandydata/kandydatki.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – ITECH Instytut Innowacji i Technologii ogłasza konkurs na stanowisko:

SPECJALISTA DS. ORGANIZACYJNYCH

 

Nr referencyjny 1/3/2024/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Kluczowe zadania realizowane na stanowisku pracy:

obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
wysyłka korespondencji,
prowadzenie rejestrów m.in. korespondencji, innych dokumentów, w tym umów,
ścisła współpraca z Dyrekcją Instytutu,
obsługa klientów wewnętrznych oraz współpraca z dostawcami zewnętrznymi,
kontrola dokumentów pod względem formalnym i dbanie o ich właściwy obieg w Instytucie,
utrzymywanie wysokiego poziomu komunikacji wewnętrznej i

Więcej

Główny Specjalista – Generalista HR

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

GŁÓWNY SPECJALISTA – GENERALISTA HR

został zakończony bez wyboru kandydata/kandydatki.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – ITECH Instytut Innowacji i Technologii ogłasza konkurs na stanowisko:

GŁÓWNY SPECJALISTA – GENERALISTA HR

Nr referencyjny 2/2/2024/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Cel istnienia stanowiska i jego charakterystyka:

Pełnienie funkcji personalnej w organizacji poprzez wdrażanie narzędzi i koncepcji wspierających i rozwijających zarządzanie w Instytucie a także podejmowanie działań operacyjnych jak m.in.: rekrutacja, onboarding, tworzenie planu szkoleń, dbanie o Employer Branding.

 

Kluczowe zadania realizowane na stanowisku pracy:

prowadzenie rekrutacji

Więcej

Specjalista/Starszy Specjalista ds. promocji projektu

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

SPECJALISTA/STARSZY SPECJALISTA DS. PROMOCJI PROJEKTU

został zakończony bez wyboru kandydata/kandydatki.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko:

 

SPECJALISTA/STARSZY SPECJALISTA DS. PROMOCJI PROJEKTU

 

Nr referencyjny 1/12/2023/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Jeżeli interesują Cię nowoczesne technologie, znasz  język angielski i masz doświadczenie w komunikacji i promocji dołącz do zespołu projektowego – koordynatora BPK!

 

Branżowe Punkty Kontaktowe (BPK) istnieją w 7 wiodących instytutach Łukasiewicza, największej sieci badawczej w Polsce oraz Europie Środkowej i Wschodniej,

Więcej