Specjalista/Starszy Specjalista ds. komunikacji projektu

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

STARSZY SPECJALISTA DS. KOMUNIKACJI PROJEKTU

został zakończony wyborem kandydatki.

Wybrana kandydatka: Małgorzata Staszkowska-Wągrodzka

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – ITECH Instytut Innowacji i Technologii ogłasza konkurs na stanowisko: 

SPECJALISTA/STARSZY SPECJALISTA DS. KOMUNIKACJI PROJEKTU

 

Nr referencyjny 2/3/2024/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

Poszukujemy osoby co najmniej z 3-letnim, udokumentowanym doświadczeniem w public relations, zarządzaniem marką i redakcją strony www, zainteresowanej również organizacją wydarzeń takich jak konferencje i workshopy. Oferowana pozycja wymaga komunikatywności, sumienności oraz podstawowej umiejętności obsługi programów graficznych i filmowych.

Kluczowe zadania realizowane na stanowisku pracy:

Koordynacja działań związanych z promocją, komunikacją oraz upowszechnianiem wyników projektu Branżowe Punkty Kontaktowe finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w tym:

 • dostarczanie kontentu w mediach społecznościowych (X-Twitter, LinkedIn) we współpracy z Łukasiewicz-ITECH oraz BPK,
 • redagowanie treści na stronie internetowej (WordPress AVADA) oraz informacji medialnych,
 • udział w spotkaniach grup roboczych, reprezentując aspekt komunikacji i promocji,
 • stała współpraca (kontakt e-mailowy, regularne telekonferencje, spotkania wyjazdowe) z przedstawicielami BPK,
 • nadzór i kontrola oraz koordynacja marki Branżowych Punktów Kontaktowych w oparciu o Katalog Identyfikacji Wizualnej,
 • przygotowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych, dokumentowanie fotograficzne i filmowe wydarzeń,
 • podstawowa obsługa oprawy graficznej i multimedialnej (Canva, Clipchamp), współpraca z agencjami reklamowymi, grafikami, drukarniami itp.,
 • przygotowywanie i opracowanie prezentacji (Power Point),
 • aktywny udział w organizacji konferencji i spotkań, w tym spotkań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych.

 

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe - mile widziane kierunki: marketing, public relations, zarządzanie marką,
 • 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie PR/zarządzania marką (m.in w pracy z katalogiem identyfikacji wizualnej),
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego na poziomie B2/C1,
 • umiejętność obsługi: strony internetowej w Word Press (AVADA), programu graficznego Canva – tworzenie prostych grafik, kanałów w social mediach (LinkedIn, TT, Facebook), przygotowania prezentacji w Power Point,
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office, w tym prezentacji w Power Point,
 • wysoko rozwinięte umiejętności komunikacji pisemnej i ustnej oraz umiejętności interpersonalne,
 • umiejętność szybkiego redagowania treści w języku polskim, tzw. lekkie pióro,
 • gotowość do podróży służbowych.

 

Oferujemy:

 • pracę w unikatowej instytucji analityczno-badawczej,
 • przyjazną atmosferę pracy wśród inspirujących i chętnie dzielących się wiedzą współpracowników,
 • opiekę medyczną, grupowe ubezpieczenie na życie, pakiet usług sportowych,
 • możliwość pracy hybrydowej,
 • stabilne zatrudnienie,
 • niezbędne narzędzia pracy.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny zawierający syntetyczny opis posiadanych kompetencji sporządzone w języku polskim,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 24 marca 2024 r. poprzez formularz rekrutacyjny klikając w przycisk

Aplikuj

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – ITECH Instytut Innowacji i Technologii moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.

 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicz – ITECH Instytut Innowacji i Technologii. Dodatkowe informacje można uzyskać na itech.lukasiewicz.gov.pl lub rekrutacja@itech.lukasiewicz.gov.pl.