Specjalista/Starszy Specjalista ds. promocji projektu

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

SPECJALISTA/STARSZY SPECJALISTA DS. PROMOCJI PROJEKTU

został zakończony bez wyboru kandydata/kandydatki.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko:

 

SPECJALISTA/STARSZY SPECJALISTA DS. PROMOCJI PROJEKTU

 

Nr referencyjny 1/12/2023/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Jeżeli interesują Cię nowoczesne technologie, znasz  język angielski i masz doświadczenie w komunikacji i promocji dołącz do zespołu projektowego - koordynatora BPK!

 

Branżowe Punkty Kontaktowe (BPK) istnieją w 7 wiodących instytutach Łukasiewicza, największej sieci badawczej w Polsce oraz Europie Środkowej i Wschodniej, aby wspierać podmioty, głównie firmy, w pozyskaniu środków z Programu Horyzont Europa (HE).

Projekt BPK trwa do 2027 r. Więcej informacji na www.bpkhoryzont.pl.

 

Przykładowy zakres zadań na stanowisku pracy:

 • tworzenie mediaplanów,
 • aktualizacja strategii komunikacji projektu oraz przygotowanie i aktualizacja okresowych planów działań promocyjnych we współpracy z PM/koordynatorem projektu,
 • tworzenie i zarządzanie publikacją treści we współpracy z Działem Komunikacji
 • zarządzanie kontaktami z keynote’ami w ramach różnego rodzaju eventów,
 • komunikacja z potencjalnymi, przyszłymi uczestnikami – wsparcie rekrutacji przez działania marketingowo-promocyjne, oraz byłymi uczestnikami (rekrutacje prowadzą BPK),
 • aktualizacja strategii komunikacji projektu oraz przygotowanie i aktualizacja okresowych planów działań promocyjnych we współpracy z PM/koordynatorem projektu,
 • realizacja działań zgodnie z przyjętym planem, raportowanie, prowadzenie dokumentacji,
 • opracowywanie lub wsparcie przygotowania materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących poszczególnych BPK i ich działań, partnerstw europejskich oraz programu Horyzont Europa (w języku polskim i angielskim) zgodnie z wymaganiami projektowymi i wewnętrznymi,
 • inicjowanie współpracy i utrzymywanie relacji z wykonawcami, mediami, ekspertami, firmami, partnerami itd.,
 • prowadzenie i wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych w Internecie i mediach społecznościowych, w tym opracowywanie i redakcja informacji prasowych, postów na social media, artykułów na stronie www (w języku polskim i angielskim), jak również opisów przedmiotu zamówienia, briefu, scenariuszy, zakresu prac zlecanych na zewnątrz i sprawozdań,
 • inicjowanie rozwoju relacji i bieżąca współpraca z koordynatorami BPK, zespołami BPK, innymi działami Instytutu, pracownikami zespołów komunikacji i promocji w Sieci Badawczej Łukasiewicz, NCBR KPK, HPK, partnerstw europejskich,
 • prowadzenie komunikacji wewnętrznej w projekcie BPK, przekazywanie materiałów do komunikacji w Sieci Badawczej Łukasiewicz,
 • planowanie i realizacja postępowań wyboru wykonawców/zleceniobiorców oraz umów na realizację zadań w zakresie wykorzystania budżetu na działania promocyjne i komunikacyjne zgodnie z procedurami wewnętrznymi,
 • bieżący monitoring mediów i archiwizacja doniesień medialnych, badanie efektywności prowadzonych działań komunikacyjno-promocyjnych,
 • dbanie o spójność i zgodność wszystkich działań z KIW projektu, obowiązkowym oznakowaniem projektu zgodnie z umową z MEIN i zasadami wizualizacji w Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe lub średnie
 • minimum 4-letnie doświadczenie w komunikacji i promocji
 • minimum roczne doświadczenie w administrowaniu stronami/serwisami www i zarządzaniu treścią
 • doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji materiałów graficznych, projektów multimediów, prezentacji, w zakresie budowy wizerunku, social selling, marketingu sprzedażowego
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (poziom min. B2)
 • umiejętności w przygotowaniu i redakcji tekstów do różnych grup odbiorców z wykorzystaniem różnych mediów w języku polskim i angielskim - mile widziane w obszarze ekologii, innowacji, ekonomii, współpracy zagranicznej
 • samodzielność, kreatywność, inicjatywa
 • odpowiedzialność, zaangażowanie
 • otwartość na uczenie się
 • wysokie umiejętności interpersonalne, komunikatywność, doświadczenie w pracy zespołowej, pod presją czasu.

Mile widziane:

 • doświadczenie w prowadzeniu działań promocyjnych i komunikacyjnych w projektach międzynarodowych
 • znajomość programów graficznych Adobe (np. Ilustrator, InDesign) oraz Canva; znajomość i doświadczenie w wykorzystywaniu platformy B2Match do działań matchmakingowych
 • samodzielne tworzenie KV i contentu na potrzeby działań digital
 • doświadczenie w przygotowywaniu zdjęć, animacji, multimediów.

Oferujemy:

 • pracę w unikatowej instytucji analityczno-badawczej
 • udział w dedykowanych programach badawczych
 • przyjazną atmosferę pracy wśród inspirujących i chętnie dzielących się wiedzą współpracowników
 • opiekę medyczną, grupowe ubezpieczenie na życie, pakiet usług sportowych
 • stabilne zatrudnienie
 • możliwość pracy hybrydowej
 • niezbędne narzędzia pracy.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny zawierający syntetyczny opis posiadanych kompetencji sporządzone w języku polskim
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 7 stycznia 2024 r. poprzez formularz rekrutacyjny klikając w przycisk

Aplikuj

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji
i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.

 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”Orgmasz”.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie www.orgmasz.pl lub pisząc na adres rekrutacja@itech.lukasiewicz.gov.pl.