Główny Specjalista ds. badawczych

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. BADAWCZYCH

został zakończony bez wyboru kandydata/kandydatki.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – ITECH Instytut Innowacji i Technologii ogłasza konkurs na stanowisko:

 

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. BADAWCZYCH

 

Nr referencyjny 1/1/2024/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

 

Cel istnienia stanowiska:

Osoba zatrudniona będzie odpowiedzialna za prowadzenie badań, pisanie prac badawczo-naukowych oraz pozyskiwanie projektów z obszaru bezpieczeństwa energetycznego lub transformacji energetycznej.

Poszukujemy badacza z doświadczeniem w prowadzeniu projektów naukowych i dorobkiem naukowym, osoby biegłej w swojej pracy, z rozeznaniem i zainteresowaniem w obszarze transformacji energetycznej.

 

 

Zakres kluczowych zadań na stanowisku pracy:

 • inicjowanie współpracy w obszarze badań naukowych,
 • monitorowanie tematów pojawiających się w obszarze transformacji energetycznej,
 • sporządzanie raportów i analiz,
 • koordynowanie i realizowanie projektów naukowo-badawczych oraz badań,
 • publikowanie prac naukowo-badawczych.

 

Oczekiwania:

 • stopień doktora i min. 2-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym lub wykształcenie wyższe magisterskie preferowane w obszarze nauk inżynieryjno-technicznych oraz ścisłych i przyrodniczych,
 • 3-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym, w tym udział w realizacji projektów badawczych,
 • preferowane doświadczenie w obszarze badań nauk społecznych,
 • kompetencja szybkiego uczenia się i zdolność postrzegania zależności pomiędzy różnymi obszarami badawczymi,
 • doświadczenie w metodyce badań ilościowych i jakościowych,
 • doświadczenie w prowadzeniu badań podstawowych,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie - poziom C1,
 • zdolność do zaangażowania w ramach długofalowych projektów – potwierdzona przykładami z codziennej pracy,
 • zdolność do osiągania wyznaczonego celu – potwierdzona przykładami z codziennej pracy,
 • komunikatywność i umiejętność efektywnej pracy w zespole oraz współpracy z różnorodnymi interesariuszami – potwierdzona przykładami z codziennej pracy.

 

Oferujemy:

 • pracę w unikatowej instytucji analityczno-badawczej,
 • udział w dedykowanych programach badawczych,
 • przyjazną atmosferę pracy wśród inspirujących i chętnie dzielących się wiedzą współpracowników,
 • opiekę medyczną, grupowe ubezpieczenie na życie, pakiet usług sportowych,
 • stabilne zatrudnienie,
 • możliwość pracy hybrydowej,
 • niezbędne narzędzia pracy.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny zawierający syntetyczny opis posiadanych kompetencji sporządzone w języku polskim,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 31 marca 2024 r. poprzez formularz rekrutacyjny klikając w przycisk

Aplikuj

 

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - ITECH Instytut Innowacji i Technologii moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.

 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieć Badawcza Łukasiewicz – ITECH Instytutu Innowacji i Technologii. Dodatkowe informacje można uzyskać na itech.lukasiewicz.gov.pl lub rekrutacja@itech.lukasiewicz.gov.pl.