Młodszy Specjalista ds. badawczych

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

MŁODSZY SPECJALISTA DS. BADAWCZYCH

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Remigiusz Falkowski

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – ITECH Instytut Innowacji i Technologii ogłasza konkurs na stanowisko:

MŁODSZY SPECJALISTA DS. BADAWCZYCH

 

Nr referencyjny 4/1/2024/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Cel istnienia stanowiska:

Pomoc i udział w obsłudze organizacyjnej prac badawczych w projektach krajowych i międzynarodowych.

 

 

Kluczowe zadania realizowane na stanowisku pracy:

 • pomoc w działaniach w zakresie współpracy międzynarodowej, w tym identyfikacja konkursów grantowych oraz pomoc przy przygotowywaniu wniosków,
 • przygotowywanie prezentacji i materiałów informacyjnych w zakresie prowadzonych prac badawczych,
 • wsparcie w obsłudze administracyjnej projektów krajowych i międzynarodowych,
 • prowadzenie dokumentacji działu,
 • śledzenie i analiza zmian społeczno-kulturowych, w tym globalnych magatrendów cywilizacyjno-technologicznych oraz ich potencjalnych i faktycznych oddziaływań na społeczeństwo, kulturę, gospodarkę i państwo.

 

 

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe licencjackie lub magisterskie (lub ostatnie lata studiów) - preferowane w dziedzinie nauk społecznych, ekonomicznych lub pokrewnych,
 • pożądane doświadczenie we współpracy z podmiotami naukowymi w kraju i za granicą,
 • wysokie zdolności interpersonalne i analityczne oraz umiejętność współpracy wewnątrz małego zespołu projektowego – zdolność do potwierdzenia przykładami z codziennej pracy,
 • bardzo dobra organizacja pracy i oraz umiejętności sygnalizowania potrzeby wsparcia – zdolność do potwierdzenia ich przykładami z codziennej pracy,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie - poziom C1.

 

 

Oferujemy:

 • pracę w unikatowej instytucji analityczno-badawczej,
 • udział w dedykowanych programach badawczych,
 • przyjazną atmosferę pracy wśród inspirujących i chętnie dzielących się wiedzą współpracowników,
 • opiekę medyczną, grupowe ubezpieczenie na życie, pakiet usług sportowych
 • stabilne zatrudnienie,
 • możliwość pracy hybrydowej,
 • niezbędne narzędzia pracy.

 

 

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny zawierający syntetyczny opis posiadanych kompetencji sporządzone w języku polskim,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 31 marca 2024 r. poprzez formularz rekrutacyjny klikając w przycisk

Aplikuj

 

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – ITECH Instytut Innowacji i Technologii moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.

 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicz – ITECH Instytut Innowacji i Technologii. Dodatkowe informacje można uzyskać na itech.lukasiewicz.gov.pl lub pisząc na adres rekrutacja@itech.lukasiewicz.gov.pl.