Specjalista ds. organizacyjnych

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

SPECJALISTA DS. ORGANIZACYJNYCH

został zakończony bez wyboru kandydata/kandydatki.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – ITECH Instytut Innowacji i Technologii ogłasza konkurs na stanowisko:

SPECJALISTA DS. ORGANIZACYJNYCH

 

Nr referencyjny 1/3/2024/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Kluczowe zadania realizowane na stanowisku pracy:

 • obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
 • wysyłka korespondencji,
 • prowadzenie rejestrów m.in. korespondencji, innych dokumentów, w tym umów,
 • ścisła współpraca z Dyrekcją Instytutu,
 • obsługa klientów wewnętrznych oraz współpraca z dostawcami zewnętrznymi,
 • kontrola dokumentów pod względem formalnym i dbanie o ich właściwy obieg w Instytucie,
 • utrzymywanie wysokiego poziomu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
 • dbanie o wysoką jakość i terminowość wykonywanych zadań,
 • bieżąca obsługa sekretariatu Instytutu.

 

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: administracja, zarządzanie) lub wykształcenie średnie i 2-letnie doświadczenie zawodowe albo wykształcenie średnie branżowe i 2-letnie doświadczenie zawodowe,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (mile widziane w instytucjach publicznych),
 • wysokie umiejętność planowania i zdolności organizacyjne,
 • komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office 365 oraz obsługi poczty elektronicznej,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min B1,
 • poparte przykładami wysoko rozwinięte kompetencje miękkie: komunikatywność, elastyczność oraz dynamika w działaniu,
 • samodzielność, odpowiedzialność i zaangażowanie,
 • terminowość i dokładność,
 • poparta przykładami dobra organizacja pracy i umiejętność pracy pod presją czasu, w dynamicznie zmieniających się warunkach,
 • motywacja do nauki i otwartość na nowe doświadczenia, nastawienie na cel.

 

Oferujemy:

 • pracę w unikatowej instytucji analityczno-badawczej,
 • przyjazną atmosferę pracy wśród inspirujących i chętnie dzielących się wiedzą współpracowników,
 • opiekę medyczną, grupowe ubezpieczenie na życie, pakiet usług sportowych,
 • stabilne zatrudnienie,
 • niezbędne narzędzia pracy.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny zawierający syntetyczny opis posiadanych kompetencji sporządzone w języku polskim,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 17 marca 2024 r. poprzez formularz rekrutacyjny klikając w przycisk

Aplikuj

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – ITECH Instytut Innowacji i Technologii moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.

 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicz – ITECH Instytut Innowacji i Technologii. Dodatkowe informacje można uzyskać na itech.lukasiewicz.gov.pl lub kontaktując się pod adresem rekrutacja@itech.lukasiewicz.gov.pl.