Specjalista/Starszy Specjalista ds. administracyjno-organizacyjnych

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

STARSZY SPECJALISTA DS. ADMINISTRACYJNO-ORGANIZACYJNYCH

został zakończony wyborem kandydatki.

Wybrana kandydatka: Dominika Oleszkiewicz.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

W związku z działaniami związanymi z koordynacją projektu Branżowe Punkty Kontaktowe Sieć Badawcza Łukasiewicz – ITECH Instytut Innowacji i Technologii ogłasza konkurs na stanowisko:

SPECJALISTA/STARSZY SPECJALISTA

DS. ADMINISTRACYJNO-ORGANIZACYJNYCH

 

Nr referencyjny 1/2/2024/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas realizacji projektu

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Cel istnienia stanowiska i jego charakterystyka:

Obsługa administracyjno-organizacyjna projektu Branżowe Punkty Kontaktowe (BPK).

Poszukujemy osoby z doświadczeniem w pracy związanej rozliczaniem i administrowaniem projektami badawczo-rozwojowymi. Kluczowe na stanowisku są umiejętności w interpretowaniu zapisów wniosków projektowych i umów, wydatkowania środków projektowych, prowadzenia ofertowań i przetargów. Znajomość otoczenia projektowego zarówno krajowego jak i europejskiego będzie dodatkowym plusem.

 

Kluczowe zadania realizowane na stanowisku pracy:

 • obsługa administracyjna projektu,
 • nadzór nad obiegiem dokumentów wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich archiwizacja,
 • współpraca i przygotowywaniu dokumentów i zestawień,
 • współpraca w zakresie pozyskiwania ofert i negocjowanie współpracy przy realizacji eventów,
 • wsparcie w realizacji procedur ofertowych (prowadzenie dokumentacji, kontakt z oferentami),
 • przygotowanie dokumentów do rozliczeń finansowych i rzeczowych projektu,
 • systematyczne kompletowanie i uaktualnianie niezbędnej dokumentacji dla celów projektowych,
 • utrzymanie kontaktów z interesariuszami,
 • współpraca z działami wewnętrznymi Instytutu.

 

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe,
 • min. 2-letnie doświadczenie w administrowaniu, rozliczaniu i raportowaniu projektów B+R,
 • doświadczenie w konstruowaniu ofert i przetargów,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie - poziom C1,
 • potwierdzona przykładami z codziennej pracy: zdolność do reagowania na sytuacje niespodziewane i osiągania wyznaczonego celu, zdolność do syntezy danych, zaangażowanie w ramach długofalowych projektów, analityczne myślenie, komunikatywność i umiejętność efektywnej pracy w zespole oraz współpracy z różnorodnymi interesariuszami, skrupulatność i sumienność.

 

Oferujemy:

 • pracę w unikatowej instytucji analityczno-badawczej,
 • udział w ciekawym, dynamicznym projekcie, który ma duże znaczenie dla styku biznesu i nauki,
 • przyjazną atmosferę pracy wśród inspirujących i chętnie dzielących się wiedzą współpracowników,
 • opiekę medyczną, grupowe ubezpieczenie na życie, pakiet usług sportowych,
 • stabilne zatrudnienie,
 • możliwość pracy hybrydowej,
 • niezbędne narzędzia pracy.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny zawierający syntetyczny opis posiadanych kompetencji sporządzone w języku polskim,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 3 marca 2024 r. poprzez formularz rekrutacyjny klikając w przycisk

Aplikuj

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – ITECH Instytut Innowacji i Technologii moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicz – ITECH Instytut Innowacji i Technologii. Dodatkowe informacje można uzyskać na itech.lukasiewicz.gov.pl lub kontaktując się pod adresem rekrutacja@itech.lukasiewicz.gov.pl.