Główny Specjalista – Generalista HR

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

GŁÓWNY SPECJALISTA – GENERALISTA HR

został zakończony bez wyboru kandydata/kandydatki.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – ITECH Instytut Innowacji i Technologii ogłasza konkurs na stanowisko:

GŁÓWNY SPECJALISTA – GENERALISTA HR

Nr referencyjny 2/2/2024/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Cel istnienia stanowiska i jego charakterystyka:

Pełnienie funkcji personalnej w organizacji poprzez wdrażanie narzędzi i koncepcji wspierających i rozwijających zarządzanie w Instytucie a także podejmowanie działań operacyjnych jak m.in.: rekrutacja, onboarding, tworzenie planu szkoleń, dbanie o Employer Branding.

 

Kluczowe zadania realizowane na stanowisku pracy:

 • prowadzenie rekrutacji i onboardingu pracowników,
 • planowanie i organizacja szkoleń (a także możliwość prowadzenia szkoleń wewnętrznych),
 • we współpracy z Działem Kadr, analiza i raportowanie aktualnej sytuacji kadrowej do przełożonych,
 • dbanie o Employer Branding Instytutu, w tym ścisła współpraca z Działem Komunikacji,
 • tworzenie i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem procesu okresowych ocen pracowników,
 • utrzymywanie kontaktu z pracownikami w imieniu organizacji,
 • doradztwo i wsparcie dla osób kierowniczych w Instytucie,
 • opieka nad przestrzeganiem zasad polityki zarządzania zasobami ludzkimi w Instytucie, ścisła współpraca z Działem Kadr,
 • wdrażanie nowo opracowanych procesów i standardów,
 • opracowywanie i wdrażanie zasad i procedur organizacyjnych oraz nadzór nad ich przestrzeganiem przez pozostałych członków,
 • współpraca z firmami zewnętrznymi zajmującymi się sprawami doradztwa personalnego, platformami rozwoju pracowników, platformami ogłoszeniowymi, itp.,
 • prowadzenie firmowej dokumentacji w obiegu dokumentów, rekrutacji, rozwoju pracowników.

 

Oczekiwania:

 • wykształcanie wyższe magisterskie,
 • min. 3 lata doświadczenia na stanowisku koordynatora lub samodzielnego specjalisty/eksperta w działach zarządzania zasobami ludzkimi (HR / HC),
 • doświadczenie w prowadzeniu rekrutacji,
 • doświadczenie w planowaniu i organizacji szkoleń (doświadczenie w prowadzeniu szkoleń będzie dodatkowym atutem),
 • doświadczenie w pracy w organizacjach utrzymujących/wdrażających funkcje wspierające zarządzania personelem (np.: oceny pracownicze, ścieżki karier, rozwój kompetencji, mapowanie luk kompetencyjnych),
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie - poziom C1,
 • zdolność do współpracy w procesach i w projektach w organizacji,
 • potwierdzona przykładami z codziennej pracy: zdolność do osiągania wyznaczonego celu, komunikatywność i umiejętność efektywnej pracy w zespole oraz współpracy z różnorodnymi interesariuszami,
 • doświadczenie w prowadzeniu rozmów, mediacji – umiejętność patrzenia na sytuację z różnych perspektyw,
 • rozwinięta empatia,
 • zdolność do analizy danych i syntetycznego podejścia do sytuacji.

 

Oferujemy:

 • pracę w unikatowej instytucji analityczno-badawczej,
 • przyjazną atmosferę pracy wśród inspirujących i chętnie dzielących się wiedzą współpracowników,
 • opiekę medyczną, grupowe ubezpieczenie na życie, pakiet usług sportowych,
 • stabilne zatrudnienie,
 • możliwość pracy hybrydowej,
 • niezbędne narzędzia pracy.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny zawierający syntetyczny opis posiadanych kompetencji sporządzone w języku polskim,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 10 marca 2024 r. poprzez formularz rekrutacyjny klikając w przycisk

Aplikuj

 

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – ITECH Instytut Innowacji i Technologii moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.

 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicz – ITECH Instytut Innowacji i Technologii. Dodatkowe informacje można uzyskać na itech.lukasiewicz.gov.pl lub kontaktując się pod adresem rekrutacja@itech.lukasiewicz.gov.pl.