Lider Obszaru – Dyrektor Centrum Rozwoju Biznesu

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

LIDER OBSZARU - DYREKTOR CENTRUM ROZWOJU BIZNESU

został zakończony bez wyboru kandydata/kandydatki.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – ITECH Instytut Innowacji i Technologii ogłasza konkurs na stanowisko: 

 

LIDER OBSZARU - DYREKTOR CENTRUM ROZWOJU BIZNESU

(nr ref. 1/4/2024/BG)

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Kluczowe zadania realizowane na stanowisku pracy:

 • wspomaganie rozwoju potencjału komercjalizacyjnego Instytutu oraz Sieci Badawczej Łukasiewicz,
 • zwiększenie poziomu komercjalizacji produktów i usług,
 • koordynowanie prac o najwyższym potencjale komercjalizacyjnym,
 • strategiczne kreowanie rozwoju i zadań podległej komórki,
 • zarządzanie działalnością CRB na płaszczyźnie relacji z partnerami strategicznymi – nadzór nad utrzymywaniem i rozwijaniem sieci kontaktów w celu generowania zapotrzebowania na usługi Instytutu oraz Sieci,
 • nadzór nad przygotowywaniem ofert dla partnerów Instytutu, koordynowanie prac w tym zakresie i pozyskiwanie informacji zwrotnej,
 • rozwój oferty Sieci Badawczej Łukasiewicz w szczególności w obszarach komercjalizacji i marketingu produktów i usług Instytutu oraz rozwoju i świadczenia analiz biznesowych,
 • współpraca z pozostałymi działami Instytutu, w szczególności w celu maksymalizacji potencjału badawczo-rozwojowego oraz produktów i usług Instytutu,
 • współpraca z interesariuszami w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, współpraca z klientami z obszaru instytucji publicznych oraz biznesu,
 • raportowanie do Dyrekcji Instytutu, zapewnianie wykonywania zadań zgodnych ze strategią Instytutu, wnioskami o subwencję oraz obowiązującymi wytycznymi,
 • kaskadowanie celów, kierowanie pracami podległej komórki, odpowiedzialność za merytoryczną i terminową realizację zadań, zarządzanie podległymi pracownikowi i dbanie o ich rozwój zawodowy,
 • opracowywanie wewnętrznych regulaminów, procedur i procesów z zakresu swojego obszaru.

 

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami ludzkimi,
 • wysoko rozwinięte umiejętności analityczne i negocjacyjne, komunikacyjne i przywódcze - poparte przykładami,
 • umiejętność pracy w zespole, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem - poparte przykładami,
 • zdolność do rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne porozumiewanie się.

 

Oferujemy:

 • pracę w unikatowej instytucji analityczno-badawczej,
 • przyjazną atmosferę pracy wśród inspirujących i chętnie dzielących się wiedzą współpracowników,
 • opiekę medyczną, grupowe ubezpieczenie na życie, pakiet usług sportowych,
 • możliwość pracy hybrydowej,
 • niezbędne narzędzia pracy.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny zawierający syntetyczny opis posiadanych kompetencji sporządzone w języku polskim,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności wymagane na oferowanym stanowisku,
 • mile widziane listy polecające i referencje.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 17 kwietnia 2024 r. poprzez formularz rekrutacyjny znajdujący się w przycisku

Aplikuj

 

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – ITECH Instytut Innowacji i Technologii moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.

 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicz – ITECH Instytut Innowacji i Technologii. Dodatkowe informacje można uzyskać na itech.lukasiewicz.gov.pl lub rekrutacja@itech.lukasiewicz.gov.pl.