Oferta pracy: Główny specjalista ds. komunikacji (Status: zakończona)

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

 Główny specjalista ds. komunikacji

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Marcin Bartnicki

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

———————————————————————–

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
ogłasza konkurs na stanowisko:

Główny specjalista ds. komunikacji

nr referencyjny DI/SKOM /07/2020

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

Przykładowy zakres obowiązków:

Kształtowanie strategii informacyjno-promocyjnej Instytutu;
Dbałość o zewnętrzny wizerunek Instytutu;
Kreowanie i nadzór nad wdrażaniem zasad identyfikacji wizualnej;
Kreowanie i realizacja działań w zakresie komunikacji wewnętrznej we współpracy z

Więcej

Oferta pracy: Lider obszaru – Kierownik Działu Finansowego (Status: zakończona)

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

Lider obszaru – Kierownik Działu Finansowego

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Adrian Niebrzydowski

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
ogłasza konkurs na stanowisko:

Lider obszaru – Kierownik Działu Finansowego
nr referencyjny DF/LO/08/2020

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres obowiązków:

Sporządzanie planów finansowych krótko i długoterminowych;
Sporządzanie korekt planów finansowych (rocznego i wieloletnich) w roku bieżącym w wyniku istotnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych;  

Więcej

Oferta pracy: Młodszy specjalista ds. rekrutacji i rozwoju (Status: zakończona)

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

Młodszy specjalista ds. rekrutacji i rozwoju

został zakończony bez wyboru kandydata (anulowany).

———————————————————————–

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
ogłasza konkurs na stanowisko:

Młodszy specjalista ds. rekrutacji i rozwoju
nr referencyjny HR/SRR/08/2020

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

Przykładowy zakres obowiązków:

Prowadzenie procesów rekrutacji i selekcji;
Udział w budowaniu Employer Brandingu Instytutu;
Przeprowadzanie procesu onboardingu w Instytucie;
Koordynowanie procesu opisu stanowisk pracy i późniejszej ich aktualizacji;
Współudział w opracowaniu modelu kompetencji oraz procesu okresowych ocen pracowniczych;
Współudział w opracowaniu i rozwoju systemów motywacyjnych oraz wynagradzania;
Współudział

Więcej

Oferta pracy: Starszy specjalista ds. badawczych (status: Zakończony)

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

 Starszy specjalista ds. badawczych

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Agata Kozłowska

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

———————————————————————–

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
ogłasza konkurs na stanowisko:

Starszy specjalista ds. badawczych

nr referencyjny ZAS/SSB/08/2020

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres obowiązków:

Predykcja pożądanych kierunków B+R;
Badanie innych Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz pod względem potencjału tworzenia określonych innowacji;

Porównywanie Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz liderami rynku międzynarodowego, wskazywanie najlepszych praktyk;

Analiza zachodzących zmian

Więcej

Oferta pracy: Główny specjalista ds. badawczych (status: zakończona)

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

 Główny specjalista ds. badawczych

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Michał Wróblewski

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

———————————————————————–

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
ogłasza konkurs na stanowisko:

Główny specjalista ds. badawczych

nr referencyjny ZAS/GB/08/2020

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres obowiązków:

Predykcja pożądanych kierunków B+R;
Badanie innych Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz pod względem potencjału tworzenia określonych innowacji;
Porównywanie Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz liderami rynku międzynarodowego, wskazywanie najlepszych praktyk;
Analiza zachodzących zmian

Więcej

Zapytanie ofertowe – Dostawa  sprzętu informatycznego i komputerowego wraz z oprogramowaniem -znak sprawy 02/08/2020/W PZP. (Status: zakończone)

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ zaprasza do składania ofert (znak sprawy 02/08/2020/W PZP) na dostawę  sprzętu informatycznego i komputerowego wraz z oprogramowaniem zgodnie z poniższą specyfikacją.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego, komputerowego  i oprogramowania

 

Pełną treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia
Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia
Wykaz spełniania warunków udziału stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia

Termin składania ofert do 17.08.2020 r.  do godz. 14.00.

Osobą do kontaktu w zakresie treści przedmiotowego zamówienia (ogłoszenia) jest Pani Aleksandra Białorudzka.
Zapytania prosimy składać drogą mailową poprzez

Więcej

Oferta pracy: Specjalista ds. analiz finansowych (status: zakończony)

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

 Specjalista ds. analiz finansowych

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Monika Górska

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

————————————————————————————————————

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
ogłasza konkurs na stanowisko:

Specjalista ds. analiz finansowych
nr referencyjny AF/DF/07/2020

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres obowiązków:

udział w przygotowywaniu planów finansowych, kontrola realizacji i analiza odchyleń w wybranych obszarach,
koordynowanie procesu windykacji należności;
opiniowanie w części finansowej umów przychodowych i kosztowych;
dostarczanie analiz finansowych do konceptualizacji

Więcej

Oferta pracy: Doradca ds. strategii i komunikacji naukowej (status: zakończony)

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

Doradca ds. strategii i komunikacji naukowej

został zakończony bez wyboru kandydata (brak aplikacji kandydatów).

————————————————————————————————————————————————————–

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
ogłasza konkurs na stanowisko:

Doradca ds. strategii i komunikacji naukowej
nr referencyjny DI/DSK/07/2020

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

Przykładowy zakres obowiązków:

współpraca z Centrum Łukasiewicza przy obsłudze projektów przygotowywanych przez Instytuty Łukasiewicza;
przygotowywanie i konsultowanie informacji PR w zakresie strategii Instytutu w obszarze badawczo-naukowym;
współpraca przy przygotowywaniu opracowań na zlecenie Centrum Łukasiewicza;
konsultowanie rozwiązań, opracowań i projektów podejmowanych przez

Więcej

Oferta pracy: Specjalista ds. księgowych (status: zakończony)

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

Specjalista ds. księgowych

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Grażyna Mikołajczyk

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

————————————————————————————————————

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
ogłasza konkurs na stanowisko:

Specjalista ds. księgowych
nr referencyjny DK/SK/07/2020

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres obowiązków:

Odpowiedzialność za całość spraw związanych z księgowymi aspektami działalności, prowadzenie pełnej dokumentacji księgowej spółki zgodnie z przyjętymi zasadami ustawy o rachunkowości;
Zapewnianie zgodności zapisów księgowych z obowiązującymi przepisami;
Sporządzanie sprawozdań finansowych

Więcej