Oferta pracy: Specjalista ds. analiz finansowych (status: zakończony)

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

 Specjalista ds. analiz finansowych

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Monika Górska

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
ogłasza konkurs na stanowisko:

Specjalista ds. analiz finansowych
nr referencyjny AF/DF/07/2020

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres obowiązków:

 • udział w przygotowywaniu planów finansowych, kontrola realizacji i analiza odchyleń w wybranych obszarach,
 • koordynowanie procesu windykacji należności;
 • opiniowanie w części finansowej umów przychodowych i kosztowych;
 • dostarczanie analiz finansowych do konceptualizacji kierunków rozwoju Instytutu;
 • sporządzanie okresowych analiz finansowych wybranych zagadnień;
 • sporządzanie  okresowych  raportów,  zestawień,  informacji,  analiz  zgodnie z wymaganiami i wewnętrznymi regulacjami Instytutu;
 • opracowywanie wewnętrznych regulaminów i procedur z zakresu swojego obszaru;

Oczekiwania

 • Wykształcenie wyższe w obszarze prawnym, finansów i rachunkowości lub pokrewne;
 • Min. dwuletnie doświadczenie w obszarze kontrolingu finansowego lub analiz finansowych;
 • Wiedza w zakresie prawnego funkcjonowania jednostek;
 • Atutem będzie doświadczenie w pracy w administracji publicznej;
 • Samodzielność i odpowiedzialność;
 • Wysokie umiejętność planowania i zdolności organizacyjne;
 • Komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów;
 • Terminowość i dokładność;
 • Rozwinięte zdolności analizy i syntezy: umiejętność interpretacji faktów / liczb i formułowania konkluzji.
 • Entuzjazm i zaangażowanie;
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office oraz obsługi poczty elektronicznej;

 Oferujemy 

 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego.
 • Stabilne zatrudnienie.
 • Umowę o pracę.
 • Niezbędne narzędzia pracy.


Wymagane dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 30 lipca 2020 roku, na adres e-mail rekrutacja@orgmasz.pl.

 

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicza - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@orgmasz.pl .