Oferta pracy: Starszy specjalista ds. badawczych (Status: zakończona)

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

Starszy specjalista ds. badawczych

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Joanna Stankowska

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
ogłasza konkurs na stanowisko:

Starszy specjalista ds. badawczych
nr referencyjny COT/SSB/11/2020

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres obowiązków:

Prowadzenie badań (ilościowych i jakościowych) związanych ze strategicznymi kierunkami działalności Sieci Łukasiewicz w obszarze: Zdrowie, Inteligentna Mobilność, Gospodarka Obiegu Zamkniętego, Transformacja Cyfrowa;
Koordynowanie projektów badawczych i zarządzanie zespołem

Więcej

Oferta Pracy: Starszy Specjalista Ds. księgowych (Status: zakończona)

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

Starszy specjalista ds. księgowych

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Elżbieta Padewska

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
ogłasza konkurs na stanowisko:

Starszy specjalista ds. księgowych
nr referencyjny DK/SK/11/2020

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres obowiązków:

Dekretacja i wprowadzanie (księgowanie) do systemu FK i rejestrów VAT dokumentów księgowych.
Wprowadzanie (księgowanie) do systemu FK wyciągów bankowych.
Analiza i uzgadnianie rozrachunków: z tytułu płac, z kontrahentami krajowymi

Więcej

Oferta pracy: Starszy specjalista ds. organizacyjnych (Status: zakończona)

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

Starszy specjalista ds. organizacyjnych

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Dorota Mancewicz

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
ogłasza konkurs na stanowisko:

Starszy specjalista ds. organizacyjnych
nr referencyjny DAO/SO/10/2020

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres obowiązków:

Organizacja przestrzeni biurowej w Instytucie.
Obsługa administracyjno-techniczna konferencji, seminariów i innych spotkań organizowanych w Instytucie.
Przygotowywanie i redagowanie komunikatów wewnętrznych w zakresie organizacji biura.
Gromadzenie i dystrybucja informacji wewnątrz Instytutu.
Utrzymywanie kontaktów zewnętrznych

Więcej

Oferta pracy: Starszy specjalista ds. badawczych (Status: zakończona)

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

Starszy specjalista ds. badawczych

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Ewa Kawiak – Jawor

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
ogłasza konkurs na stanowisko:

Specjalista ds. badawczych
nr referencyjny ZAE/SB3/10/2020

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres obowiązków:

Uczestniczenie w strategicznych programach badawczych;
Przeprowadzanie wywiadów eksperckich;
Partycypacja w procedurze selekcji i oceny technologii;
Wdrażanie usługi certyfikowania aplikacji smartfonowych;
Wykonywanie analiz ad hoc z obszaru zdrowie;
Obróbka statystyczna baz danych z

Więcej

Zapytanie ofertowe – Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: “remont
i adaptacja w budynku Sieci Badawczej Łukasiewicz — Instytutem Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ z siedzibą
w Warszawie przy ul, Żelaznej 87”.

Załączniki do pobrania:

ogłoszenie do zamówienia nr 10 2020 WPZP_

Wykaz doświadczenia – złącznik nr 3

formularz-ofertowy-załącznik-2 do zapytania

Opis przedmiotu zamówienia- załącznik nr 1

Unieważnienie zapytania

Sposób, miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia w terminie do dnia 22.10.2020 r.

Ofertę należy opisać nazwą i adresem Wykonawcy oraz tytułem zamówienia,  a następnie:

złożyć osobiście w siedzibie Instytutu Organizacji i Zarządzania

Więcej

Oferta pracy: Specjalista ds. prowadzenia sekretariatu (Status: Zakończona)

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko Specjalista ds. prowadzenia sekretariatu został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Marta Piątek-Gajos

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”

ogłasza konkurs na stanowisko:

Specjalista ds. obsługi sekretarskiej

nr referencyjny DI/SEK/10/2020

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres obowiązków:

Obsługa kancelaryjna, zarządzanie korespondencją przychodzącą i wychodzącą, prowadzenie rejestru korespondencji;
Organizacja kalendarza spotkań Dyrektora i zastępców dyrektora;
Współpraca i zespołami

Więcej

Oferta pracy: Specjalista ds. badawczych (Status: zakończona)

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

Specjalista ds. badawczych

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Serhii Druchyn

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
ogłasza konkurs na stanowisko:

Specjalista ds. badawczych w Zespole Analiz Ekonomicznych
nr referencyjny ZAE/SB1/10/2020

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres obowiązków:

Sporządzanie analiz rynkowych;
Sporządzanie analizowanie w zakresie działalności instytutów;
Przygotowywanie wycen;
Udział w procedurze wyzwań Łukasiewicza;
Konstruowanie narzędzi do oceny technologii;

 

Oczekiwania

Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: ekonomia, zarządzanie);
Doświadczenie w pracy naukowej –

Więcej

Oferta pracy: Specjalista ds. badawczych (Status: Zakończona )

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

Specjalista ds. badawczych

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Bartosz Chełmiński

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
ogłasza konkurs na stanowisko:

Specjalista ds. badawczych w Zespole Analiz Ekonomicznych
nr referencyjny ZAE/SB2/10/2020

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres obowiązków:

Udział w programach badawczych;
Zaangażowanie w proces wywiadów eksperckich;
Ocena regulacji rynku nowych technologii
Udział w procedurze wyzwań Łukasiewicza;
Konstruowanie narzędzi do oceny technologii;

 

Oczekiwania

 Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki to ekonomia,

Więcej

Oferta pracy: Starszy specjalista ds. badawczych (status: Zakończona)

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

Starszy specjalista ds. badawczych

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Krzysztof Nędzyński

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”

ogłasza konkurs na stanowisko:

Starszy specjalista ds. badawczych
nr referencyjny DB/SSB/09/2020

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

Przykładowy zakres obowiązków:

uczestniczenie w procesie obsługi wyzwań Łukasiewicza;
udzielanie informacji zwrotnej zespołom uczestniczącym w wyzwaniach;
wytyczanie strategicznych kierunków rozwoju Sieci Łukasiewcza;
wytyczanie strategicznych programów badawczych Sieci Łukasiewicza;
dostarczanie materiałów dotyczących szans i niebezpieczeństw rozwoju

Więcej

Oferta pracy: Doradca ds. działalności B+R (Status: zakończona)

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

Doradca ds. działalności B+R

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Piotr Przymusiała

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
ogłasza konkurs na stanowisko:

Doradca ds. działalności B+R

nr referencyjny DI/BR /09/2020

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87 lub telepraca

Przykładowy zakres obowiązków:

współpraca z Centrum Łukasiewicza przy obsłudze projektów przygotowywanych przez Instytuty Łukasiewicza w zakresie B+R;
współpraca z Centrum Łukasiewicza przy obsłudze wyzwań w obszarze B+R;
opiniowanie rozwiązań z

Więcej