Oferta pracy: Doradca ds. restrukturyzacji i kontrolingu wewnętrznego (Status: zakończony)

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

Doradca dyrektora ds. restrukturyzacji i kontrolingu wewnętrznego

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Elżbieta Suprun

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
ogłasza konkurs na stanowisko:

Doradca dyrektora ds. restrukturyzacji i kontrolingu wewnętrznego
nr referencyjny DI/RK/01/2021

 

Przykładowy zakres obowiązków:

Odpowiada za doradztwo oraz przeprowadzenie procesu restrukturyzacji instytutu w zakresie:

organizacji instytutu w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych oraz optymalizacji procesów i procedur finansowo-księgowych,
analizy dokumentacji dot. mienia instytutu, które jest przedmiotem spraw sądowych,
dochodzenia należności i zobowiązań, w tym:

analizę umów

Więcej

STARSZY SPECJALISTA DS. WSPARCIA PROJEKTÓW

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

STARSZY SPECJALISTA DS. WSPARCIA PROJEKTÓW

został zakończony bez wyboru kandydata.

————————————————————————————————————————————————————–

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
ogłasza konkurs na stanowisko:

Starszy specjalista ds. wsparcia projektów
nr referencyjny WP/SWP/12/2020

 

Cel stanowiska: Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za pozyskiwanie nowych projektów krajowych i międzynarodowych, w tym współpracę z partnerami instytucjonalnymi i ekspertami indywidualnymi oraz udział w pracach związanych z przygotowywaniem wniosków o dofinansowanie/granty i ofert konkursowych/przetargowych.

 

Przykładowy zakres obowiązków:

Planowanie i koordynacja prac związanych z przygotowywaniem oraz składaniem ofert przetargowych/konkursowych oraz wniosków o dofinansowanie/granty na projekty krajowe i międzynarodowe.
Przygotowywanie treści do części pozamerytorycznych oraz

Więcej

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. OBSŁUGI IT

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. OBSŁUGI IT

został zakończony bez wyboru kandydata.

————————————————————————————————————————————————————–

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
ogłasza konkurs na stanowisko:

Główny specjalista ds. obsługi IT

Cel stanowiska: Zarządzanie infrastrukturą IT w instytucie.

nr referencyjny DAO/IT/12/2020

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres obowiązków:

Odpowiedzialność za tworzenie i realizowanie strategii IT dla instytutu.
Efektywne zarządzenie i bieżąca kontrola budżetu IT wraz z całym sprzętem IT w instytucie.
Wdrażanie rozwiązań sieci i bezpieczeństwa IT zgodnie z przyjętą strategią.
Odpowiedzialność za wdrażanie systemów IT,

Więcej

STRASZY SPECJALISTA DS. ZARZĄDZANIA I ADMINISTROWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

STRASZY SPECJALISTA DS. ZARZĄDZANIA I ADMINISTROWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ

został zakończony bez wyboru kandydata.

————————————————————————————————————————————————————–

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
ogłasza konkurs na stanowisko:

Straszy specjalista ds. zarządzania i administrowania nieruchomością
nr referencyjny DAO/ZZ/12/2020

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres obowiązków:

Zarządzanie/administrowanie nieruchomością,
Nadzorowanie stanu technicznego nieruchomości, instalacji i urządzeń technicznych,
Prowadzenie ewidencji i kartotek zasobów oraz dokumentacji nieruchomości,
Koordynacja oraz egzekwowanie prawidłowego wykonywania, obowiązków przez firmy obsługujące nieruchomości,
Sporządzanie okresowych raportów i sprawozdań w tym rozliczenia mediów,
Terminowa realizacja okresowych przeglądów i konserwacji,
Współpracowanie

Więcej

Oferta pracy: Starszy specjalista ds. badawczych (Status: zakończona)

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

Starszy specjalista ds. badawczych

został zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
ogłasza konkurs na stanowisko:

Starszy specjalista ds. badawczych
nr referencyjny COT/SSB1/12/2020

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres obowiązków:

Praca w ramach zespołu badawczego „Gospodarka obiegu zamkniętego”;
Wytyczanie głównych kierunków rozwoju programowi badawczemu „budownictwo modułowe”;
Przygotowywanie rekomendacji w zakresie budowania synergii na linii: biznes – instytuty Łukasiewicza;
Badanie i analiza potencjału komercjalizacyjnego instytutów Łukasiewicza oraz przygotowywanie rekomendacji;
Badanie i analiza zapotrzebowania rynkowego na technologie rozwijane w Sieci

Więcej

Oferta pracy: Starszy specjalista ds. badawczych (Status: zakończona)

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

Starszy specjalista ds. badawczych

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Jan Kowalczyk

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
ogłasza konkurs na stanowisko:

Starszy specjalista ds. badawczych
nr referencyjny COT/SSB2/12/2020

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres obowiązków:

Praca w ramach tzw. programów badawczych – szczególności zaangażowanie w program: „Gospodarka obiegu zamkniętego”;
Koordynowanie prac w zakresie tzw. audytu technologicznego;
Wsparcie merytoryczne w projektach z zakresu: inteligentnej mobilności,

Więcej

Oferta pracy: Specjalista – Koordynator ds. badań naukowych (Status: zakończona)

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

Specjalista – Koordynator ds. badań naukowych

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Krzysztof Sokołowski

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
ogłasza konkurs na stanowisko:

Specjalista – Koordynator ds. badań naukowych
nr referencyjny COT/KOO/12/2020

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres obowiązków:

Koordynacja prac projektowych i badań naukowych;
Uczestniczenie w pracach związanych z programami badawczymi;
Organizowanie kalendarza spotkań zespołów;
Kompilacja dokumentów raportowych w ostateczną formę dokumentacji projektowej lub

Więcej

STARSZY SPECJALISTA DS. REKRUTACJI I ROZWOJU

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

STARSZY SPECJALISTA DS. REKRUTACJI I ROZWOJU

został zakończony bez wyboru kandydata.

————————————————————————————————————————————————————–

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
ogłasza konkurs na stanowisko:

Starszy specjalista ds. rekrutacji i rozwoju
nr referencyjny HR/SRR/12/2020

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

Przykładowy zakres obowiązków:

Samodzielne prowadzenie procesów rekrutacji i selekcji;
Udział w budowaniu Employer Brandingu Instytutu;
Przeprowadzanie procesu onboardingu dla nowo zatrudnionych pracowników;
Koordynowanie procesu opisu stanowisk pracy, profili kompetencyjnych i późniejszej ich aktualizacji;
Organizacja procesu zarządzania przez cele;
Koordynowanie procesu projektowania ścieżek szkolenia i rozwoju pracowników;
Współudział w procesie

Więcej

Oferta pracy: Główny specjalista ds. kadr i płac (Status: zakończona )

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

Główny specjalista ds. kadr i płac

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Bożena Goliszewska-Chojdak

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
ogłasza konkurs na stanowisko:

Główny specjalista ds. kadr i płac
nr referencyjny HR/GSKP/12/2020

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

Przykładowy zakres obowiązków:

Samodzielne prowadzenie obsługi kadrowo-płacowej pracowników, w tym prowadzenie dokumentacji pracowniczej w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy oraz regulacje wewnętrzne,
Prowadzenie akt osobowych,
Przygotowywanie dokumentów związanych

Więcej

Oferta pracy: specjalista ds. redakcyjnych (Status: zakończona)

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

Specjalista ds. redakcyjnych

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Ewa Pluta

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
ogłasza konkurs na stanowisko:

Specjalista ds. redakcyjnych
nr referencyjny DKM/SR/12/2020

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

Przykładowy zakres obowiązków:

pisanie tekstów popularnonaukowych (zarówno newsów, jak i dłuższych analiz) na temat wpływu nowych technologii na społeczeństwo, gospodarkę i środowisko, do nowo powstającego portalu na temat oceny technologii;
bieżące prowadzenie mediów

Więcej