Oferta pracy: Specjalista ds. księgowych (status: zakończony)

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

Specjalista ds. księgowych

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Grażyna Mikołajczyk

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
ogłasza konkurs na stanowisko:

Specjalista ds. księgowych
nr referencyjny DK/SK/07/2020

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres obowiązków:

 • Odpowiedzialność za całość spraw związanych z księgowymi aspektami działalności, prowadzenie pełnej dokumentacji księgowej spółki zgodnie z przyjętymi zasadami ustawy o rachunkowości;
 • Zapewnianie zgodności zapisów księgowych z obowiązującymi przepisami;
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Kontakt z instytucjami zewnętrznymi i sporządzanie sprawozdań na ich potrzeby (US, GUS, NBP, banki i inne);
 • Ustalanie podstaw opodatkowania, sporządzanie deklaracji, podatki lokalne i opłaty;
 • Nadzór nad prawidłowością stosowanych rozwiązań podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • Analiza zdarzeń gospodarczych pod kątem właściwej klasyfikacji księgowej;
 • Kontrola dokumentów księgowych i koordynowanie obiegu dokumentów księgowych.

 

Oczekiwania

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe;
 • Minimum 3-letnie praktyczne doświadczenie zawodowe na stanowisku księgowego lub podobnym obejmującym zakres w/w zadań;
 • Znajomość polskich zasad rachunkowości i przepisów podatkowych;
 • Mile widziany kurs na samodzielnego księgowego;
 • Wiedza w zakresie prawnego funkcjonowania instytutów badawczych;
 • Atutem będzie doświadczenie w pracy w administracji publicznej;
 • Samodzielność i odpowiedzialność;
 • Wysokie umiejętność planowania i zdolności organizacyjne;
 • Komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów;
 • Terminowość i dokładność;
 • Rozwinięte zdolności analizy i syntezy: umiejętność interpretacji faktów / liczb i formułowania konkluzji.
 • Entuzjazm i zaangażowanie;
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office oraz obsługi poczty elektronicznej;
 • Znajomość systemów księgowych;

 

Oferujemy 

 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego.
 • Stabilne zatrudnienie.
 • Umowę o pracę.
 • Niezbędne narzędzia pracy.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 24 lipca 2020 roku, na adres e-mail rekrutacja@orgmasz.pl. W tytule wiadomości prosimy o podanie numeru referencyjnego.

 

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicza - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@orgmasz.pl lub na stronie itech.lukasiewicz.gov.pl.