Oferta pracy: Doradca ds. strategii i komunikacji naukowej (status: zakończony)

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

Doradca ds. strategii i komunikacji naukowej

został zakończony bez wyboru kandydata (brak aplikacji kandydatów).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
ogłasza konkurs na stanowisko:

Doradca ds. strategii i komunikacji naukowej
nr referencyjny DI/DSK/07/2020

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

Przykładowy zakres obowiązków:

 • współpraca z Centrum Łukasiewicza przy obsłudze projektów przygotowywanych przez Instytuty Łukasiewicza;
 • przygotowywanie i konsultowanie informacji PR w zakresie strategii Instytutu w obszarze badawczo-naukowym;
 • współpraca przy przygotowywaniu opracowań na zlecenie Centrum Łukasiewicza;
 • konsultowanie rozwiązań, opracowań i projektów podejmowanych przez Instytut;
 • bieżące doradztwo przy planowaniu strategii i rozwoju Instytutu;

Oczekiwania

 • wykształcenie wyższe magisterskie;
 • min. 5-letnie doświadczenie zawodowe obszarze realizacji zadań na podobnym stanowisku;
 • doświadczenie na stanowisku w obszarze komunikacji marketingowej lub komunikacji wewnętrznej;
 • doświadczenie w opracowaniu strategii w obszarze badawczo-naukowym;
 • atutem będzie doświadczenie w pracy w instytutach publicznych;
 • bardzo dobre umiejętności copywriterskie;
 • umiejętność planowania i zdolności organizacyjne;
 • znajomość rynku mediów, w tym mediów społecznościowych;
 • komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów;
 • terminowość i dokładność;
 • entuzjazm i zaangażowanie;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;

Oferujemy 

 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • stabilne zatrudnienie;
 • umowę o pracę;
 • niezbędne narzędzia pracy;

 Wymagane dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 30 lipca 2020 roku, na adres e-mail rekrutacja@orgmasz.pl. W tytule wiadomości prosimy o podanie numeru referencyjnego.

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicza - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@orgmasz.pl.