MŁODSZY SPECJALISTA DS. BADAWCZYCH

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

MŁODSZY SPECJALISTA DS. BADAWCZYCH

został zakończony wyborem kandydatów.

Wybrany kandydat: Marta Miedzińska, Kuba Ruciński, Andrzej Jarząbek, Aleksandra Kołecka

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydaci w największym stopniu spełnili oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………….

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
ogłasza konkurs na stanowisko:

Młodszy specjalista ds. badawczych

w grupach:

Zdrowie 
Zrównoważona gospodarka i energia 
Transformacja cyfrowa,
Inteligentna i czysta mobilność

nr referencyjny MSB/COT/03/2021

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 4
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres obowiązków:

Wspieranie prac badawczo-analitycznych nad strategicznymi kierunkami rozwoju Sieci Badawczej Łukasiewicz;
Udział w pracach

Więcej

LIDER OBSZARU – KIEROWNIK GRUPY BADAWCZEJ ZRÓWNOWAŻONA GOSPODARKA I ENERGIA

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

LIDER OBSZARU – KIEROWNIK GRUPY BADAWCZEJ ZRÓWNOWAŻONA GOSPODARKA I ENERGIA

został zakończony bez wyboru kandydata.

————————————————————————————————————————————————————–

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
ogłasza konkurs na stanowisko:

Lider obszaru – Kierownik Grupy Badawczej Zrównoważona Gospodarka i Energia

nr referencyjny GSB/COT/03/2021

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres obowiązków:

Zarządzanie ofertą Programów Łukasiewicza w obszarze Zrównoważonej Gospodarki i Energii;
Integrowanie strategicznych kierunków rozwoju państwa z potencjałem Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz i potrzebami rynku;
Projektowanie i prowadzenie badań i analiz w obszarze Zrównoważonej Gospodarki

Więcej

LIDER OBSZARU – KIEROWNIK GRUPY BADAWCZEJ INTELIGENTNA I CZYSTA MOBILNOŚĆ

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

LIDER OBSZARU – KIEROWNIK GRUPY BADAWCZEJ INTELIGENTNA I CZYSTA MOBILNOŚĆ

został zakończony bez wyboru kandydata.

————————————————————————————————————————————————————–

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
ogłasza konkurs na stanowisko:

 

Lider obszaru – Kierownik Grupy Badawczej Inteligentna i Czysta Mobilność

 nr referencyjny KGBIM/COT/03/2021

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Na czym będzie polegała Twoja rola?

Będziesz odpowiedzialny/a za zarządzanie całym obszarem tematycznym kierunku Inteligentna i Czysta Mobilność. Będziesz miał/a możliwość organizowania badań (w Instytucie) i jednocześnie współkształtowania strategicznych obszarów badań dla całej Sieci

Więcej

LIDER OBSZARU – KIEROWNIK GRUPY BADAWCZEJ TRANSFORMACJA CYFROWA

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

Lider obszaru – Kierownik Grupy Badawczej Transformacja Cyfrowa

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrana kandydatka: Justyna Duszyńska

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………….

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
ogłasza konkurs na stanowisko:

Lider obszaru – Kierownik Grupy Badawczej Transformacja Cyfrowa

 nr referencyjny KGBTC/COT/03/2021

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Na czym będzie polegała Twoja rola?

Będziesz odpowiedzialny/a za zarządzanie całym obszarem tematycznym kierunku Transformacja Cyfrowa. Będziesz miał/a możliwość organizowania badań

Więcej

GŁÓWNY SPECJALISTA – KOORDYNATOR GRUPY BADAWCZEJ ZDROWIE

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

Koordynator Grupy Badawczej Łukasiewicza Zdrowie

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Aleksandra Miłobędzka

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
ogłasza konkurs na stanowisko:

Koordynator Grupy Badawczej Zdrowie

nr referencyjny KGBZ/COT/03/2021

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Czym są Grupy Badawcze Łukasiewicza?

Grupy Badawcze Łukasiewicza to zespół ekspertów, będących najważniejszym wsparciem i zapleczem Projektów realizowanych w Łukasiewiczu. Grupy Badawcze Łukasiewicza działają w czterech kierunkach wskazanych przez

Więcej

KOORDYNATOR – GŁÓWNY SPECJALISTA DS. RELACJI Z PARTNERAMI STRATEGICZNYMI

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

Główny specjalista ds. relacji z partnerami strategicznymi – Koordynator Wieloosobowego stanowiska pracy ds. relacji z partnerami strategicznymi.

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Jerzy Karwelis

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………….

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
ogłasza konkurs na stanowisko:

Główny specjalista ds. relacji z partnerami strategicznymi – Koordynator Wieloosobowego stanowiska pracy ds. relacji z partnerami strategicznymi.

nr referencyjny KOM/KRPS/03/2021

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: 0,1 etatu
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres

Więcej

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. RELACJI Z PARTNERAMI STRATEGICZNYMI (EKSPERT)

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. RELACJI Z PARTNERAMI STRATEGICZNYMI

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Andrzej Szcześniak

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………….

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
ogłasza konkurs na stanowisko:

Główny specjalista ds. relacji z partnerami strategicznymi (Ekspert)
nr referencyjny KOM/RPS/03/2021

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 4 etaty
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Osoby zatrudnione na tym stanowisku będą odpowiedzialne za wsparcie całej Sieci Badawczej Łukasiewicz (Centrum Łukasiewicz oraz Instytutów badawczych) w procesie komercjalizacji

Więcej

LIDER OBSZARU – KIEROWNIK DZIAŁU KOMUNIKACJI I MARKETINGU

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

Lider obszaru – kierownik Działu komunikacji i marketingu

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Marek Sieczkowski

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………….

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
ogłasza konkurs na stanowisko:

Lider obszaru – kierownik Działu komunikacji i marketingu

nr referencyjny DI/LOKM /03/2021

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

Przykładowy zakres obowiązków:

Kształtowanie strategii informacyjno-promocyjnej Instytutu;
Dbałość o zewnętrzny wizerunek Instytutu;
Kreowanie i nadzór nad wdrażaniem zasad identyfikacji wizualnej;
Kreowanie i realizacja działań w

Więcej

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. WSPARCIA PROJEKTÓW

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. WSPARCIA PROJEKTÓW

został zakończony bez wyboru kandydata.

————————————————————————————————————————————————————–

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”

ogłasza konkurs na stanowisko:

Główny specjalista ds. wsparcia projektów
nr referencyjny WP/PMO/02/2021

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Cel stanowiska:  Zapewnienie sprawnego działania biura zarządzania projektami, wspieranie zespołów projektowych i ograniczanie ryzyk w trakcie planowania, wdrażania, a później kontrolowania przebiegu działań związanych z konkretnym projektem – z uwzględnieniem  potrzeb instytutu i specyfiki projektów.

Przykładowy zakres obowiązków:

Planowanie, organizowanie i koordynowanie projektów krajowych i międzynarodowych

Więcej

Oferta pracy: Główny Specjalista – Koordynator Grupy Badawczej Łukasiewicza (status: zakończony)

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

Główny Specjalista – Koordynator Grupy Badawczej Łukasiewicza

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Kamil Kulesza

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
ogłasza konkurs na stanowisko:

Główny specjalista – Koordynator Grupy Badawczej Łukasiewicza
nr referencyjny COT/SSGBŁ/01/2021

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy:  4
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres obowiązków:

reprezentowanie i koordynowanie Grupy Badawczej Łukasiewicza;
definiowanie planu działalności Grupy Badawczej Łukasiewicza, w tym w ramach zwiększenia liczby generowanych Wyzwań i potencjału odpowiedzi na Wyzwania oraz zwiększenia liczby

Więcej