Oferta pracy: Młodszy specjalista ds. rekrutacji i rozwoju (Status: zakończona)

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

Młodszy specjalista ds. rekrutacji i rozwoju

został zakończony bez wyboru kandydata (anulowany).

-----------------------------------------------------------------------

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
ogłasza konkurs na stanowisko:

Młodszy specjalista ds. rekrutacji i rozwoju
nr referencyjny HR/SRR/08/2020

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87


Przykładowy zakres obowiązków:

 • Prowadzenie procesów rekrutacji i selekcji;
 • Udział w budowaniu Employer Brandingu Instytutu;
 • Przeprowadzanie procesu onboardingu w Instytucie;
 • Koordynowanie procesu opisu stanowisk pracy i późniejszej ich aktualizacji;
 • Współudział w opracowaniu modelu kompetencji oraz procesu okresowych ocen pracowniczych;
 • Współudział w opracowaniu i rozwoju systemów motywacyjnych oraz wynagradzania;
 • Współudział w realizacji przyjętej przez Instytut polityki szkoleniowej;
 • Współudział w badaniu opinii i zaangażowania pracowników;
 • Budowanie i rozwój narzędzi oraz procesów HR;
 • Współudział w opracowywaniu wewnętrznych regulaminów i procedur HR;
 • Wsparcie procesów kadrowo-płacowych;
 • Przygotowanie analiz i raportów w zakresie HR;

 

Oczekiwania

 • Wymagane wykształcenie wyższe (psychologia, socjologia, zarządzanie zasobami ludzkimi lub zarządzanie);
 • Mile widziany 1 rok doświadczenia w obszarze prowadzenia rekrutacji i selekcji pracowników;
 • Znajomość narządzi oraz nowoczesnych metod rekrutacji i selekcji;
 • Ogólna wiedza w zakresie HR, analityki HR oraz budowania kultur organizacyjnych opartych o wartości;
 • Mile widziana podstawowa znajomość prawa pracy;
 • Ciekawość i chęć uczenia się;
 • Samodzielność i odpowiedzialność;
 • Wysokie umiejętność planowania i zdolności organizacyjne;
 • Terminowość i dokładność;
 • Komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów;
 • Entuzjazm i zaangażowanie;
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office - Excel, Power Point w stopniu zaawansowanym oraz obsługi poczty elektronicznej;

  

Oferujemy 

 • Możliwość zdobycia unikalnej wiedzy i doświadczenia zawodowego w budowaniu obszaru HR od podstaw w oparciu o dobre praktyki rynkowe;
 • Pracę w kulturze organizacyjnej ukierunkowanej na constans feedback oraz opartej o wartości;
 • Stabilne zatrudnienie;
 • Umowę o pracę;
 • Niezbędne narzędzia pracy;

  

Wymagane dokumenty:

 • CV

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 31 sierpnia 2020 roku wyłącznie poprzez przycisk

APLIKUJ

 

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicza - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@orgmasz.pl .