GŁÓWNY SPECJALISTA – KIEROWNIK PROJEKTÓW

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

GŁÓWNY SPECJALISTA – KIEROWNIK PROJEKTÓW

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Dominika Bagińska

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

————————————————————————————————————————————————————–

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”

ogłasza konkurs na stanowisko:

Główny specjalista – Kierownik projektów

nr referencyjny DWB/KP/10/2021

Przykładowy zakres obowiązków:

Nadzór merytoryczny nad pracami badawczo-analitycznymi w zakresie Programów Łukasiewicza;
Koordynacja kluczowych projektów B+R Instytutu;
Zarządzanie zespołami projektowymi, w tym m.in: planowanie i organizowanie pracy, kontrola realizacji planów, harmonogramów oraz budżetów, dbanie o prawidłowy przepływ komunikacji i informacji;
Realizowanie prac koncepcyjnych

Więcej

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. HR

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko:

Główny specjalista ds. HR

nr referencyjny HR/GS/11/2021

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 uczestniczenie w realizacji polityki personalnej instytutu;
czynny udział w diagnozowaniu krótko i długoterminowych potrzeb personalnych;
inicjowanie projektów HR;
samodzielne prowadzenie procesów rekrutacji i selekcji;
przeprowadzanie procesu onboardingu nowo zatrudnionych pracowników;
koordynowanie procesu opisów stanowisk i ich późniejszej aktualizacji;
koordynowanie procesu szkoleń i rozwoju pracowników;
uczestniczenie w budowaniu procesu efektywnej komunikacji wewnętrznej;
wparcie przy wdrażaniu kultury organizacyjnej opartej o zarządzanie przez cele, w tym oceny pracowników;
udział we wdrażaniu metodyki i narzędzi zarządzania projektami;
udział

Więcej

LIDER OBSZARU – KIEROWNIK GRUPY BADAWCZEJ COT INTELIGENTNA I CZYSTA MOBILNOŚĆ

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

LIDER OBSZARU – KIEROWNIK GRUPY BADAWCZEJ COT INTELIGENTNA I CZYSTA MOBILNOŚĆ

został zakończony bez wyboru kandydata.

————————————————————————————————————————————————————–

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ

ogłasza konkurs na stanowisko:

 

Lider obszaru – Kierownik Grupy Badawczej COT Inteligentna i Czysta Mobilność

Nr ref. COT/KGBIM/10/2021

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

Na czym będzie polegała Twoja rola?

Będziesz odpowiedzialny/a za zarządzanie całym obszarem tematycznym kierunku Inteligentna i Czysta Mobilność. Będziesz miał/a możliwość organizowania badań (w Instytucie) i

Więcej

GŁÓWNY SPECJALISTA – KOORDYNATOR GRUPY BADAWCZEJ ZDROWIE

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

GŁÓWNY SPECJALISTA – KOORDYNATOR GRUPY BADAWCZEJ ZDROWIE

został zakończony bez wyboru kandydata.

————————————————————————————————————————————————————–

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
ogłasza konkurs na stanowisko:

Główny specjalista – Koordynator Grupy Badawczej Zdrowie

nr referencyjny COT/KGBZ/10/2021

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Czym są Grupy Badawcze Łukasiewicza?

Grupy Badawcze Łukasiewicza to zespół ekspertów, będących najważniejszym wsparciem i zapleczem Projektów realizowanych w Łukasiewiczu. Grupy Badawcze Łukasiewicza działają w czterech kierunkach wskazanych przez Radę Łukasiewicza: ZDROWIE, INTELIGENTNA I CZYSTA MOBILNOŚĆ, ZRÓWNOWAŻONA GOSPODARKA I ENERGIA oraz

Więcej

LIDER OBSZARU – KIEROWNIK GRUPY BADAWCZEJ COT ZRÓWNOWAŻONA GOSPODARKA I ENERGIA

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

LIDER OBSZARU – KIEROWNIK GRUPY BADAWCZEJ COT ZRÓWNOWAŻONA GOSPODARKA I ENERGIA

został zakończony bez wyboru kandydata.

————————————————————————————————————————————————————–

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ

ogłasza konkurs na stanowisko:

Lider obszaru – Kierownik Grupy Badawczej COT Zrównoważona Gospodarka i Energia

nr referencyjny COT/KGBE/10/2021

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres obowiązków:

Zarządzanie ofertą Programów Łukasiewicza w obszarze Zrównoważonej Gospodarki i Energii;
Integrowanie strategicznych kierunków rozwoju państwa z potencjałem Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz i potrzebami rynku;
Projektowanie i prowadzenie badań i analiz w obszarze Zrównoważonej

Więcej

LIDER OBSZARU – KIEROWNIK GRUPY BADAWCZEJ COT ZRÓWNOWAŻONA GOSPODARKA I ENERGIA

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

LIDER OBSZARU – KIEROWNIK GRUPY BADAWCZEJ COT ZRÓWNOWAŻONA GOSPODARKA I ENERGIA

został zakończony bez wyboru kandydata.

————————————————————————————————————————————————————–

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ

ogłasza konkurs na stanowisko:

Lider obszaru – Kierownik Grupy Badawczej COT Zrównoważona Gospodarka i Energia

nr referencyjny COT/KGBE/10/2021

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres obowiązków:

Zarządzanie ofertą Programów Łukasiewicza w obszarze Zrównoważonej Gospodarki i Energii;
Integrowanie strategicznych kierunków rozwoju państwa z potencjałem Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz i potrzebami rynku;
Projektowanie i prowadzenie badań i analiz w obszarze Zrównoważonej

Więcej

GŁÓWNY SPECJALISTA – KOORDYNATOR GRUPY BADAWCZEJ ZDROWIE

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

GŁÓWNY SPECJALISTA – KOORDYNATOR GRUPY BADAWCZEJ ZDROWIE

został zakończony bez wyboru kandydata.

————————————————————————————————————————————————————–

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
ogłasza konkurs na stanowisko:

Główny specjalista – Koordynator Grupy Badawczej Zdrowie

nr referencyjny COT/KGBZ/10/2021

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Czym są Grupy Badawcze Łukasiewicza?

Grupy Badawcze Łukasiewicza to zespół ekspertów, będących najważniejszym wsparciem i zapleczem Projektów realizowanych w Łukasiewiczu. Grupy Badawcze Łukasiewicza działają w czterech kierunkach wskazanych przez Radę Łukasiewicza: ZDROWIE, INTELIGENTNA I CZYSTA MOBILNOŚĆ, ZRÓWNOWAŻONA GOSPODARKA I ENERGIA oraz

Więcej

LIDER OBSZARU – KIEROWNIK GRUPY BADAWCZEJ COT INTELIGENTNA I CZYSTA MOBILNOŚĆ

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

LIDER OBSZARU – KIEROWNIK GRUPY BADAWCZEJ COT INTELIGENTNA I CZYSTA MOBILNOŚĆ

został zakończony bez wyboru kandydata.

————————————————————————————————————————————————————–

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ

ogłasza konkurs na stanowisko:

 

Lider obszaru – Kierownik Grupy Badawczej COT Inteligentna i Czysta Mobilność

Nr ref. COT/KGBIM/10/2021

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

Na czym będzie polegała Twoja rola?

Będziesz odpowiedzialny/a za zarządzanie całym obszarem tematycznym kierunku Inteligentna i Czysta Mobilność. Będziesz miał/a możliwość organizowania badań (w Instytucie) i

Więcej

GŁÓWNY SPECJALISTA – KOORDYNATOR GRUPY BADAWCZEJ ZDROWIE

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

GŁÓWNY SPECJALISTA – KOORDYNATOR GRUPY BADAWCZEJ ZDROWIE

został zakończony bez wyboru kandydata.

————————————————————————————————————————————————————–

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
ogłasza konkurs na stanowisko:

Główny specjalista – Koordynator Grupy Badawczej Zdrowie

nr referencyjny KGBZ/COT/09/2021

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Czym są Grupy Badawcze Łukasiewicza?

Grupy Badawcze Łukasiewicza to zespół ekspertów, będących najważniejszym wsparciem i zapleczem Projektów realizowanych w Łukasiewiczu. Grupy Badawcze Łukasiewicza działają w czterech kierunkach wskazanych przez Radę Łukasiewicza: ZDROWIE, INTELIGENTNA I CZYSTA MOBILNOŚĆ, ZRÓWNOWAŻONA GOSPODARKA I ENERGIA oraz

Więcej

LIDER OBSZARU – KIEROWNIK GRUPY BADAWCZEJ COT INTELIGENTNA I CZYSTA MOBILNOŚĆ

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

LIDER OBSZARU – KIEROWNIK GRUPY BADAWCZEJ COT INTELIGENTNA I CZYSTA MOBILNOŚĆ

został zakończony bez wyboru kandydata.

————————————————————————————————————————————————————–

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ

ogłasza konkurs na stanowisko:

 

Lider obszaru – Kierownik Grupy Badawczej COT Inteligentna i Czysta Mobilność

Nr ref. COT/KGBIM/09/2021

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

Na czym będzie polegała Twoja rola?

Będziesz odpowiedzialny/a za zarządzanie całym obszarem tematycznym kierunku Inteligentna i Czysta Mobilność. Będziesz miał/a możliwość organizowania badań (w Instytucie) i

Więcej