Oferta pracy: Główny specjalista ds. kadr i płac (Status: zakończona )

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

Główny specjalista ds. kadr i płac

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Bożena Goliszewska-Chojdak

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
ogłasza konkurs na stanowisko:

Główny specjalista ds. kadr i płac
nr referencyjny HR/GSKP/12/2020

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87


Przykładowy zakres obowiązków:

 • Samodzielne prowadzenie obsługi kadrowo-płacowej pracowników, w tym prowadzenie dokumentacji pracowniczej w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy oraz regulacje wewnętrzne,
 • Prowadzenie akt osobowych,
 • Przygotowywanie dokumentów związanych z umowami o pracę i umowami cywilnoprawnymi,
 • Naliczanie wynagrodzeń i innych składników płacowych,
 • Obsługa i rozliczanie umów cywilnoprawnych,
 • Kontrola terminowości badań medycyny pracy, BHP,
 • Sporządzanie i przesyłanie deklaracji do ZUS, deklaracji do US z tytułu rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych (miesięcznych i rocznych),
 • Sporządzanie analiz i sprawozdań na potrzeby GUS, pracodawcy i innych instytucji,
 • Prowadzenie wszystkich zadań związanych z PPK,
 • Aktualizację regulaminów i procedur z zakresu prawa pracy,
 • Archiwizację dokumentów.

 Oczekiwania

 • Wykształcenie wyższe,
 • Minimum 5 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Doskonała znajomość przepisów prawa pracy, podatkowych, ubezpieczeń, społecznych, PPK, przepisów z zakresu ochrony danych osobowych,
 • Bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office 365 (zwłaszcza Word, Excel), Teams oraz programów ENOVA, PŁATNIK,
 • Doświadczenie w samodzielnym naliczaniu wynagrodzeń,
 • Doświadczenie w sporządzaniu deklaracji ZUS,
 • Bardzo dobra organizacja pracy, komunikatywność, sumienność, systematyczność
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Zaangażowanie w powierzone obowiązki,
 • Mile widziane doświadczenie w pracy w administracji publicznej.

 

 Oferujemy 

 • Pracę w unikatowej instytucji analityczno-badawczej;
 • Możliwość zdobycia wyjątkowego doświadczenia zawodowego;
 • Przyjazną atmosferę pracy wśród inspirujących i chętnie dzielących się wiedzą współpracowników;
 • Pracę w naszym biurowcu w samym centrum Warszawy;
 • Stabilne zatrudnienie;
 • Umowę o pracę;
 • Niezbędne narzędzia pracy;

 

Wymagane dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 23 grudnia 2020 roku na adres e-mail: rekrutacja@itech.lukasiewicz.gov.pl

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicza - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@itech.lukasiewicz.gov.pl .