STRASZY SPECJALISTA DS. ZARZĄDZANIA I ADMINISTROWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

STRASZY SPECJALISTA DS. ZARZĄDZANIA I ADMINISTROWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ

został zakończony bez wyboru kandydata.

————————————————————————————————————————————————————–

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
ogłasza konkurs na stanowisko:

Straszy specjalista ds. zarządzania i administrowania nieruchomością
nr referencyjny DAO/ZZ/12/2020

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres obowiązków:

 • Zarządzanie/administrowanie nieruchomością,
 • Nadzorowanie stanu technicznego nieruchomości, instalacji i urządzeń technicznych,
 • Prowadzenie ewidencji i kartotek zasobów oraz dokumentacji nieruchomości,
 • Koordynacja oraz egzekwowanie prawidłowego wykonywania, obowiązków przez firmy obsługujące nieruchomości,
 • Sporządzanie okresowych raportów i sprawozdań w tym rozliczenia mediów,
 • Terminowa realizacja okresowych przeglądów i konserwacji,
 • Współpracowanie z najemcami, podwykonawcami, urzędami i innymi organ w zakresie obsługi nieruchomości,
 • Kontrolowanie i nadzorowanie jakości prac wykonanych w budynkach przez podwykonawców,
 • Realizacja bieżących zadań związanych z zarządzaniem nieruchomością w zakresie wysyłania zapytań ofertowych, przygotowywania dokumentów wewnętrznych,
 • Bieżąca obsługa najemców, w tym w szczególności:
  • przygotowywanie i opracowywanie wzorów dokumentów,
  • prowadzenie bieżącej korespondencji z najemcami,
   przygotowywanie miesięcznych zestawień należności za najem,
  • współpraca z działem księgowości w zakresie weryfikacji płatności pod względem terminowości wpływów z tytułu najmu,
  • wstępna windykacja należności,

 

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie – pożądane na kierunku prawo, administracja lub ekonomia (warunek konieczny);
 • Atutem będą studia podyplomowe z zakresu zarządzania lub wyceny nieruchomości;
 • Minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;
 • Doskonała wiedza z zakresu przepisów dotyczących gospodarki nieruchomościami;
 • Atutem będzie doświadczenie w pracy w instytucjach publicznych lub samorządowych;
 • Wysokie umiejętność planowania i zdolności organizacyjne;
 • Komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów;
 • Terminowość i dokładność;
 • Entuzjazm i zaangażowanie;
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office oraz obsługi poczty elektronicznej;

 

 Oferujemy :

 • Pracę w unikatowej instytucji analityczno-badawczej ;
 • Możliwość zdobycia wyjątkowego doświadczenia zawodowego;
 • Możliwość poznania ekspertów z obszaru najnowszych technologii;
 • Przyjazną atmosferę pracy wśród inspirujących i chętnie dzielących się wiedzą współpracowników;
 • Pracę w naszym biurowcu w samym centrum Warszawy;
 • Stabilne zatrudnienie;
 • Umowę o pracę;
 • Niezbędne narzędzia pracy;

 

Wymagane dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 15 stycznia 2021 roku, poprzez formularz rekrutacyjny klikając w przycisk

APLIKUJ

 

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicza - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@itech.lukasiewicz.gov.pl .