Oferta pracy: Starszy specjalista ds. badawczych (Status: zakończona)

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

Starszy specjalista ds. badawczych

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Jan Kowalczyk

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
ogłasza konkurs na stanowisko:

Starszy specjalista ds. badawczych
nr referencyjny COT/SSB2/12/2020

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres obowiązków:

 • Praca w ramach tzw. programów badawczych - szczególności zaangażowanie w program: „Gospodarka obiegu zamkniętego”;
 • Koordynowanie prac w zakresie tzw. audytu technologicznego;
 • Wsparcie merytoryczne w projektach z zakresu: inteligentnej mobilności, budownictwa modułowego oraz zielonej energii;
 • Wsparcie procesu komercjalizacji usług Sieci Badawczej Łukasiewicz;

 

Oczekiwania

 •  Wykształcenie wyższe magisterskie;
 • Minimum 4 -letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym;
 • Minimum  1 rok doświadczenia w środowisku projektowym;
 • Znajomość rynku nowych technologii;
 • Doświadczenie w procesie komercjalizacji rozwiązań technologicznych;
 • Doświadczenie w zakresie wykonywania technologicznego due dilligence;
 • Doświadczenie współpracy z rynkami zagranicznymi i potencjalnymi partnerami Sieci Łukasiewicz;
 • Zaangażowanie, skrupulatność, profesjonalizm;

 

  Oferujemy 

 • Pracę w unikatowej instytucji analityczno-badawczej;
 • Możliwość zdobycia wyjątkowego doświadczenia zawodowego;
 • Możliwość poznania ekspertów z obszaru najnowszych technologii;
 • Realizowanie własnych projektów badawczych;
 • Przyjazną atmosferę pracy wśród inspirujących i chętnie dzielących się wiedzą współpracowników;
 • Pracę w naszym biurowcu w samym centrum Warszawy;
 • Stabilne zatrudnienie;
 • Umowę o pracę;
 • Niezbędne narzędzia pracy;

 

 Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • List motywacyjny;
 • Mile widziana - Lista naukowych projektów badawczo-rozwojowych w których kandydat brał udział;
 • Oświadczenie kandydata o spełnianiu wymogów formalnych;

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 25 grudnia 2020 roku na adres e-mail: rekrutacja@itech.lukasiewicz.gov.pl .

 

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicza - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@itech.lukasiewicz.gov.pl .