STARSZY SPECJALISTA DS. WSPARCIA PROJEKTÓW

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

STARSZY SPECJALISTA DS. WSPARCIA PROJEKTÓW

został zakończony bez wyboru kandydata.

————————————————————————————————————————————————————–

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
ogłasza konkurs na stanowisko:

Starszy specjalista ds. wsparcia projektów
nr referencyjny WP/SWP/12/2020

 

Cel stanowiska: Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za pozyskiwanie nowych projektów krajowych i międzynarodowych, w tym współpracę z partnerami instytucjonalnymi i ekspertami indywidualnymi oraz udział w pracach związanych z przygotowywaniem wniosków o dofinansowanie/granty i ofert konkursowych/przetargowych.

 

Przykładowy zakres obowiązków:

 • Planowanie i koordynacja prac związanych z przygotowywaniem oraz składaniem ofert przetargowych/konkursowych oraz wniosków o dofinansowanie/granty na projekty krajowe i międzynarodowe.
 • Przygotowywanie treści do części pozamerytorycznych oraz merytorycznych (we współpracy z ekspertami z danego obszaru).
 • Monitorowanie ogłaszanych konkursów i przetargów krajowych i międzynarodowych oraz analizowanie ich regulaminów i wytycznych.
 • Inicjowanie i rozwijanie współpracy z partnerami krajowymi oraz zagranicznymi (w języku angielskim), poprzez m.in. prowadzenie komunikacji mailowej i udział w spotkaniach.
 • Udział w spotkaniach roboczych konsorcjantów przy przygotowaniu projektów oraz Platformie Kompetencji Łukasiewicza: Projekty.
 • Aktywne poszukiwanie pomysłów na nowe projekty i źródła finansowania w różnych obszarach działalności instytutu.
 • Współpraca z Siecią Łukasiewicz dotycząca wypracowywania dobrych praktyk i rozwiązań w zakresie pozyskiwania projektów.

 

Oczekiwania:

 •  Wykształcenie wyższe – preferowane kierunki: zarządzanie, administracja (warunek konieczny).
 • 3 -letnie doświadczenie w pozyskiwaniu, realizacji i rozliczaniu projektów krajowych / międzynarodowych.
 • Mile widziane doświadczenie w pracy w administracji publicznej, firmach consultingowych lub organizacjach pozarządowych.
 • Znajomość krajowych i międzynarodowych programów współfinansowanych ze środków unijnych oraz podstawowych zasad ich realizacji.
 • Proaktywność i umiejętność szukania rozwiązań.
 • Wysoki poziom odpowiedzialności za powierzane zadania i samodzielność w ich realizacji.
 • Bardzo dobra organizacja pracy i umiejętność koordynacji prac grupy osób (szczególnie umiejętność zaplanowania procesu przygotowania oferty/wniosku, nadzorowanie zgodności prac z harmonogramem i rozdzielanie zadań).
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Łatwość w pisaniu tekstów i formułowaniu argumentów.
 • Łatwość w nawiązywaniu współpracy i prowadzeniu bieżącej komunikacji.
 • Terminowość i dokładność.
 • Entuzjazm i zaangażowanie.
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office oraz obsługi poczty elektronicznej.
 • Doskonała znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (C1/C2) – warunek konieczny.

 

 Oferujemy:

 • Pracę w unikatowej instytucji analityczno-badawczej;
 • Możliwość zdobycia wyjątkowego doświadczenia zawodowego;
 • Możliwość poznania ekspertów z obszaru najnowszych technologii;
 • Przyjazną atmosferę pracy wśród inspirujących i chętnie dzielących się wiedzą współpracowników;
 • Pracę w naszym biurowcu w samym centrum Warszawy;
 • Stabilne zatrudnienie;
 • Umowę o pracę;
 • Niezbędne narzędzia pracy;

 

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • List motywacyjny
 • Mile widziana lista pozyskanych projektów krajowych/międzynarodowych

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 11 stycznia 2021 roku, poprzez formularz rekrutacyjny klikając w przycisk 

APLIKUJ

 

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicza - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@itech.lukasiewicz.gov.pl .