Ethics By Design ’23

Conference Ethics by Design: responsible development of technology in the ESG ecosystem – 26.10.2023

The Łukasiewicz – ORGMASZ, Faculty of Philosophy University of Warsaw, The Centre for Ethics of Technology at Humanites Institute

 

Ethics by Design (EbD) is a complex approach that allows systemic translation of high-level principles and

Więcej

Zadania projektu

Wodór jest wskazywany jako kluczowy element transformacji energetyczno-klimatycznej oraz jako warunek osiągnięcia zeroemisyjności, które to cele są naszym największym wyzwaniem rozwojowym. 

Głównym celem projektu jest zidentyfikowanie potrzeb z zakresu bezpieczeństwa technologii wodorowych od strony technologicznej, społecznej i komunikacyjnej poprzez przeprowadzenie badań  w tych obszarach i przygotowanie „Strategii bezpieczeństwa technologii wodorowych w Polsce na lata 2022-2030” na rzecz wyłaniającej się polskiej gospodarki wodorowej.

Łukasiewicz – ITECH (do 31.12.2023 ORGMASZ) wychodzi naprzeciw zapisom „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do roku 2040” i „Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej”, którego sygnatariuszem

Więcej

Ethics by design ’22

Conference organizers

The Faculty of Philosophy at the University of Warsaw is one of the leading centers for philosophical studies in the region. In addition to classical philosophical teaching, the Faculty offers courses of study in Cognitive Science, Bioethics, as well as a philosophy program conducted in English. It also offers doctoral and postgraduate studies

In the course of philosophical studies students acquire thorough knowledge of the history of philosophy as well as of the current state of research in various philosophical disciplines. Moreover, they also have the

Więcej

Agenda & videos

https://www.youtube.com/watch?v=TD-OCPYIjwUhttps://www.youtube.com/watch?v=spaQuxf02B8https://www.youtube.com/watch?v=r3NIwXf2ZZ8

Click here to watch the conference part 1&2


Click here to watch the conference part 3


Click here to watch the conference part 4

Więcej

Scientific Committee

Dr Mónica Cano Abadía

Moral and political philosopher. In 2014, she obtained with honors her PhD in Philosophical Studies from the University of Zaragoza.
In addition to her MA in Philosophical Studies (2010), she holds a second MA in Secondary Education Teaching (2017), with a specialization in the pedagogy of ethics and political philosophy. She has been a postdoctoral fellow at the Center for Advanced Studies – South East Europe (University of Rijeka), and at the Section of Political Philosophy (University of Graz). She is currently working at BBMRI-ERIC providing ELSI (Ethical,

Więcej

Zakres ekspertyz i opinii

Centrum Ekspertyz Technologicznych, swoim zakresem ekspertyz i opinii obejmuje zagadnienia techniczne

i technologiczne m. in. takie jak :

 

 • materiały budowlane,
 • biogospodarka,
 • hydrologia,
 • nowe materiały,
 • odzysk materiałowy,
 • przesył i magazynowanie energii,
 • zrównoważone procesy upraw,
 • zielona chemia,
 • rolnictwo,
 • przetwórstwo rolno-spożywcze,
 • inteligentna i zielona infrastruktura logistyczna,
 • autonomiczna mobilność oraz rozwiązania sieciowe,
 • materiały i procesy zastosowane w konstrukcji i produkcji środków transportowych,
 • towarowe bezzałogowe statki powietrzne (BSP),
 • lotnictwo,
 • rzeczoznawstwo i technika samochodowa,
 • elektromobilność,
 • automatyka, robotyka,
 • sztuczna inteligencja,
 • inteligentne usługi dla obywatela i przedsiębiorstwa, 
 • data science,
 • sieciowanie cyfrowe,
 • internet rzeczy, AR,
 • inteligentny przemysł i logistyka,
 • inteligentne miasta,
 • cyfrowe rolnictwo,
 • cyfrowa edukacja,
 • innowacje w systemie opieki zdrowotnej,
 • produkty lecznicze,
 • innowacje w technologiach medycznych,
 • aparatura i sprzęt medyczny.


Więcej

(08.01.23.W) Rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych i kolejowych oraz rezerwacja i zakup miejsc hotelowych wraz z usługami dodatkowymi

Postępowanie jest prowadzone na platformie zakupowej. Wszelkie informacje i dokumenty znajdują się pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/723563

Więcej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

W poniedziałek 9 stycznia 2023 w siedzibie Łukasiewicz – ORGMASZ  podpisane zostało Porozumienie w sprawie współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Porozumienie podpisali dyrektor CDR Ireneusz Drozdowski i Edyta Masłowska-Parafian zastępca dyrektora instytutu Łukasiewicz – ORGMASZ.

Strony określają następujące obszary i kierunki współpracy:

wspólne upowszechnianie innowacji i wyników prac B+R+I realizowanych w sektorze rolno-spożywczym oraz na obszarach wiejskich; 
organizacja i prowadzenie spotkań informacyjnych oraz szkoleń z dziedziny dostępnych programów, funduszy oraz konkursów na badania i prace rozwojowe; 
sieciowanie potencjalnych partnerów do utworzenia Grup Operacyjnych EPI na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach

Więcej