Pierwsze podsumowania i wytyczne w zakresie perspektyw rozwoju Klastra Polskie Technologie Bazaltowe

W poniedziałek, 24 lipca br., w puławskiej siedzibie Łukasiewicz – Instytutu Nowych Syntez Chemicznych odbyło się spotkanie podsumowujące ponad ośmiomiesięczne funkcjonowanie Klastra Polskie Technologie Bazaltowe.

Uczestnicy m.in. rozmawiali o perspektywach wykorzystania technologii bazaltowych w segmencie agro i budownictwie, a także poszukiwali rozwiązań dywersyfikujących rozwój klastra.

 

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: dr Grzegorz Malinowski, dyrektor Łukasiewicz – ORGMASZ, prof. dr hab. inż. Janusz Igras, dyrektor Łukasiewicz – INS, Jerzy Karwelis, dyrektor Centrum Rozwoju Biznesu w Łukasiewicz – ORGMASZ, Bogdan Kępka, menedżer klastra i dr hab. Marcin Konkol, zastępca dyrektora ds. badawczych Łukasiewicz – INS.

Kwestią priorytetową stały się uzgodnienia związane z kontynuacją współpracy w ramach klastra w perspektywie kolejnych lat, w tym ubieganie się o finansowanie jego działań.

 

W najbliższym czasie aktywności koordynatorów odpowiedzialnych za funkcjonowanie klastra będą skoncentrowane na obszarze marketingowym i biznesowym klastra oraz jego członków, analizie potrzeb produktowych i technologicznych oraz pozyskiwaniu pomysłów na projekty badawczo-rozwojowe w kontekście nowych źródeł finansowania.

 

Klaster Polskie Technologie Bazaltowe został zawiązany 3 listopada 2022 roku. List intencyjny podpisało wówczas 28 podmiotów, w tym wytwarzające technologie bazaltowe instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz przedsiębiorcy działający w sektorze przetwórstwa bazaltu i kompozytów bazaltowych. Od tego czasu lista członków klastra rozszerzyła się o pięć podmiotów. Obecnie trwają zaawansowane rozmowy z kolejnymi potencjalnymi instytucjami i firmami, koncentrującymi się na technologiach powiązanych z bazaltem i zainteresowanych współdziałaniem w ramach klastra.

 

Klaster jest również otwarty na partnerów z rynków międzynarodowych. W maju 2023 odbyły się pierwsze rozmowy dotyczące perspektyw współpracy z przedsiębiorstwami z Ukrainy. To dobre rokowania na przyszłość w kontekście potencjalnego wykorzystania technologii bazaltowych w procesie odbudowy tego kraju.

 

Klaster będzie wspierał współdziałanie wszystkich parterów w całym łańcuchu dostaw, a więc: kopalnie bazaltu, podmioty wytapiające włókna bazaltowe, podmioty wytwarzające pręty, siatki bazaltowe oraz podmioty wytwarzające kompozyty i produkty docelowe z elementami bazaltowymi do różnych zastosowań, podmioty dostarczające urządzenia i linie technologiczne.