Klaster Polskie Technologie Bazaltowe podsumowuje działalność w 2023 roku i wyznacza priorytetowe kierunki na przyszłość

W piątek, 26 stycznia 2024 r., odbył się pierwszy webinar członków klastra PTB.  Spotkanie poprowadził wiceprzewodniczący Rady Klastra Jerzy Karwelis oraz Artur Kwaśniewski z Łukasiewicz – ITECH, którzy podsumowali ponad roczną  działalność klastra oraz zaprezentowali strategię na kolejne lata.

 

Jak podkreślił Jerzy Karwelis, zawiązany pod koniec 2022 r. klaster wkracza w kolejną fazę rozwoju, intensyfikując korzyści wynikające ze współpracy podmiotów zrzeszonych w stronę poprawy ich konkurencyjności na rynku rodzimym i międzynarodowym.

Artur Kwaśniewski szczegółowo zaprezentował wszystkie podjęte działania oraz ich efekty zrealizowane w 2023 r. Uczestnicy otrzymali również szczegółowe informacje w zakresie szans i perspektyw dla konkretnych produktów i usług w całym łańcuchu dostaw.

 

Aktualnie liczba członków klastra zwiększyła się o około ¼, w tym także o partnerów z Ukrainy. Obecnie trwają zaawansowane rozmowy z kolejnymi instytucjami i firmami, koncentrującymi się na technologiach powiązanych z bazaltem i zainteresowanych współdziałaniem. Klaster zamierza pozyskać także partnerów strategicznych, m.in. z sektora rolnego i budowlanego, a także zacieśniać współpracę z Polskim Klastrem Budowlanym. 

 

W najbliższej perspektywie, w związku z uruchomieniem w 2024 roku znacznych środków z KPO na prace badawczo-rozwojowe i innowacyjne projekty, aktywność klastra będzie się koncentrować na identyfikowaniu obszarów, w ramach których prawdopodobieństwo uzyskania wymiernych korzyści dla jego członków jest największe oraz sprzyja monetyzacji posiadanego know-how i IP.

 

W perspektywie długofalowej planowane są działania w kierunku uzyskania statusu Klastra Ponadregionalnego lub Kluczowego.