Wydarzenia i aktualności Centrum Rozwoju Biznesu

Pieniądze na innowacje dla przedsiębiorców z Warszawy i nie tylko!

17 lipca 2023
Czytaj więcej

ul > .bdt-post-block-item; delay: 350;”>

Łukasiewicz – ORGMASZ z ofertą dla członków Polskiego Klastra Budowlanego

06 czerwca 2023

Łukasiewicz z ofertą OZE dla rolnictwa i obszarów wiejskich

26 kwietnia 2023

Współpracujemy z Uczelnią Łazarskiego

21

Więcej

Made in Europe

Made in Europe (MiE) to europejskie, współprogramowane partnerstwo publiczno-prywatne, ustanowione przez stowarzyszenie EFFRA – jako podmiot prywatny – oraz Komisję Europejską w ramach Klastra 4 (Digital, Industry and Space) Programu Ramowego Badań i Innowacji Horyzont Europa. Partnerstwo jest realizowane przez cały okres PR Horyzont Europa, t.j. w latach 2021-2027. Implementacja partnerstwa jest oparta o jego Strategiczną Agendę Badawczą.

Cel: Bliźniacza transformacja (ekologiczna i cyfrowa) jako kluczowy element osiągnięcia przez Europę neutralności klimatycznej do 2050 r.

Skala i złożoność związanych z tym wyzwań – takich jak AI, wykorzystanie przemysłowe danych, transformacja w gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz

Więcej

News

Więcej

O projekcie

Projekt „Badanie ewaluacyjne programu szczepień przeciwko COVID-19. Perspektywa oceny technologii” jest finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu „Programy dla Instytucji”, Granty Interwencyjne NAWA.

Celem projektu jest ewaluacja dotychczasowych działań związanych z realizacją programu szczepień COVID-19 w Polsce oraz zaproponowanie rekomendacji dla przyszłych projektów tego typu.

 

Ewaluacja była prowadzona na trzech poziomach:- organizacyjnym (logistyka, łańcuch dostaw, współpraca pomiędzy jednostkami centralnymi i samorządowymi, funkcjonowanie punktów szczepień),- komunikacyjnym (sposoby komunikacji instytucji związanych z programem szczepień, kampania społeczna),- społeczny (odbiór programu przez społeczeństwo).

 

Ocena technologii to termin oznaczający teorie i narzędzia, które

Więcej

Zespół projektowy

Więcej

O klastrze

Kluczowe cele:

utworzenie Klastra składającego się z przedstawicieli biznesu i wspierających je  jednostek naukowo-badawczych w całym łańcuchu dostaw tj. kopalnie bazaltu, podmioty wytapiające włókna bazaltowe, podmioty wytwarzające pręty, siatki bazaltowe oraz podmioty wytwarzające kompozyty i produkty docelowe z elementami bazaltowymi do różnych zastosowań, podmioty dostarczające urządzenia i linie technologiczne;

powołanie w każdym ogniwie łańcucha dostaw mini grup roboczych, których celem będzie wypracowanie nowych lub udoskonalenie już istniejących technologii lub produktów;

opracowanie w każdym ogniwie własnej mapy drogowej / planu działań prac badawczo-rozwojowych, których elementem finalnym będzie nowa lub udoskonalona technologia lub produkt mający

Więcej

Kontakt

Chcesz przystąpić ?

Tu znajdziesz dokumenty. Pobierz, wypełnij, podpisz i wyślij na : crb@itech.lukasiewicz.gov.pl !


Pobierz deklarację przystąpieniaPobierz umowę o poufności

Masz więcej pytań?

Napisz do nas:

crb@itech.lukasiewicz.gov.pl !


Więcej

Znak sprawy: 13/05/2022/W Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania w podziale na części.

Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej po adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/629513

Więcej