Zakres ekspertyz i opinii

Centrum Ekspertyz Technologicznych, swoim zakresem ekspertyz i opinii obejmuje zagadnienia techniczne

i technologiczne m. in. takie jak :

 

  • materiały budowlane,
  • biogospodarka,
  • hydrologia,
  • nowe materiały,
  • odzysk materiałowy,
  • przesył i magazynowanie energii,
  • zrównoważone procesy upraw,
  • zielona chemia,
  • rolnictwo,
  • przetwórstwo rolno-spożywcze,
  • inteligentna i zielona infrastruktura logistyczna,
  • autonomiczna mobilność oraz rozwiązania sieciowe,
  • materiały i procesy zastosowane w konstrukcji i produkcji środków transportowych,
  • towarowe bezzałogowe statki powietrzne (BSP),
  • lotnictwo,
  • rzeczoznawstwo i technika samochodowa,
  • elektromobilność,
  • automatyka, robotyka,
  • sztuczna inteligencja,
  • inteligentne usługi dla obywatela i przedsiębiorstwa, 
  • data science,
  • sieciowanie cyfrowe,
  • internet rzeczy, AR,
  • inteligentny przemysł i logistyka,
  • inteligentne miasta,
  • cyfrowe rolnictwo,
  • cyfrowa edukacja,
  • innowacje w systemie opieki zdrowotnej,
  • produkty lecznicze,
  • innowacje w technologiach medycznych,
  • aparatura i sprzęt medyczny.