Living Lab – ITECH

Naszym celem jest pomoc w projektowaniu społecznie odpowiedzialnych innowacji. Wykorzystujemy powstałą w amerykańskim MIT metodologię Żywych Laboratoriów (Living Labs). Żywe Laboratoria to otwarta przestrzeń pracy nad innowacjami, która umożliwia poznanie oczekiwań docelowych odbiorców oraz współtworzenie końcowego produktu.

Poprzez Living Lab – ITECH wspieramy tworzenie innowacyjnych rozwiązań.

Organizujemy warsztaty, na które zapraszamy firmy, naukowców oraz użytkowników, aby wspólnie pracować nad nowymi technologiami. Wykorzystując techniki z zakresu Design Thinking i User Experience pracujemy z różnymi interesariuszami nad tworzeniem i wdrażaniem innowacji na różnych poziomach TRL.

Żywe Laboratoria umożliwiają:

poznanie i dopasowanie produktu do potrzeb użytkowników
szybkie prototypowanie

Więcej

Integrator Patentowy ŁUKASIEWICZ – ITECH rozszerza swój zakres działalności

Kompletny zestaw informacji technologicznych i rynkowych, w obszarze własności intelektualnej (IP), pozwala zwiększyć efektywność prac B+R i skuteczność komercjalizacji ich produktów końcowych. 

Badania patentowe powinny być wykonywane na każdym etapie procesu tworzenia innowacji technologicznych. Niestety, jak wynika z praktyki, badania najczęściej wykonywane są albo za późno tj. dopiero po opracowaniu wynalazku / know-how albo pod presją upływającego terminu składania wniosku grantowego, czyli pobieżnie i amatorsko. Należy zaznaczyć, że profesjonalnie wykonane badanie (np. stanu techniki) zwiększa szanse na wysoką ocenę wniosku i otrzymanie dofinansowania. Co więcej, współdzielenie wiedzy z różnego typu analiz patentowych,

Więcej

ESG dla MŚP

Projekt : Nauka o zrównoważonym rozwoju dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Okres realizacji: 01.12.23-31.01.25

Celem projektu jest dotarcie do firm i popularyzacja wiedzy z obszaru zielonej i cyfrowej transformacji,ze szczególnym uwzględnieniem branż o istotnym wpływie na środowisko.

Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących działań:

Organizację wydarzeń regionalnych, dedykowanych wybranym branżom, których skupienie jestcharakterystyczne dla danego regionu. Wydarzenia będą miały charakter informacyjno-warsztatowy, program„szyty na miarę” z uwzględnieniem specyfiki branży.
Opracowanie Przewodnika po ESG, który przybliży przedsiębiorcom zasady zielonej transformacji i wyjaśni wjaki sposób wiedza naukowa może wesprzeć planowanie i implementację nowego podejścia a także ułatwićmonitoring

Więcej

Magazynowanie, transport i dystrybucja wodoru – czyli główne tematy 5 webinaru o projekcie „Bezpieczny Wodór”

 Zapraszamy na #5 odcinek webinaru z serii „BEZPIECZNY WODÓR”, w którym zespół ekspercki analizuje elementy raportu pt. „Strategia bezpieczeństwa technologii wodorowych w Polsce na lata 2023-2023”, opracowanego w ramach realizowanego w naszym instytucie projektu. W webinarze kontynuujemy analizę techniczną zagadnień związanych z bezpieczeństwem technologii wodorowych. 

Zaproszenie Jakub Pikulski, gospodarza podcastu Uwaga Wodór! przyjęło troje ekspertów:  – dr hab. inż. Grzegorz Wojtasiewicz (Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki); – dr inż. Kamil Kulesza (Łukasiewicz – ICSO „Blachownia”, koordynator modułu technicznego w projekcie „Bezpieczny Wodór”); – Katarzyna Więckiewicz-Dominiczak (Sim-Engineer Sp. z o.o.).

A w rozmowie omawiane są:-  aspekty

Więcej

Klaster Polskie Technologie Bazaltowe – kwietniowe aktualności

1. Rozmowy z Bechtel Corporation

W środę 17.04.2024 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Klastra Polskie Technologie Bazaltowe z Prezesem Polskiego oddziału amerykańskiej firmy Bechtel Corporation Leszkiem Hołdą. Bechtel Polska Sp. z o.o. www.bechtel.pl to jeden z partnerów konsorcjum Westinghouse oraz Polskich Elektrowni Jądrowych przygotowujących projekt elektrowni jądrowej w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino na Pomorzu w gminie Choszczewo.

 

Tematem rozmów był ewentualny udział członków Klastra Polskie Technologie Bazaltowe w łańcuchu dostaw w projekcie budowy elektrowni jądrowej w gminie Choczewo.

Prezes Leszek Hołda zaprosił członków Klastra Polskie Technologie Bazaltowe do współpracy, gdyż technologie oparte o produkty na bazie

Więcej

popH2societyEksperci w projekcie


Publikacje


Aktualności

Projekt : Popularyzacja wodoru w społeczeństwie (popH2society)

Okres realizacji: 01.12.23-31.12.24

Celem projektu “poph2society” jest wzrost świadomości i upowszechnienia wiedzy w zakresie technologii
wodorowych w szerokim przekroju grup społecznych i regionów Polski oraz stworzenie podstaw do społecznie odpowiedzialnego rozwoju tychże technologii. Technologie wodorowe oraz gospodarka wodorowa są na początkowym stadium rozwoju oraz wdrożenia, lecz jak pokazuje polskie doświadczenie związane z energetyką jądrową czy gazem łupkowym, społeczna akceptacja technologii może okazać się kluczowym czynnikiem  implementacji technologii do tkanki społeczno-gospodarczej.
Więcej

#4 webinar z cyklu „Bezpieczny Wodór”. Opowiadamy o procesach transformacji wodoru na zieloną energię

W #4 odcinku rozmów eksperckich na temat projektu pt. „Bezpieczny Wodór” kontynuujemy wątek inżynierii bezpieczeństwa technologii wodorowych w kolejnych ogniwach łańcucha wartości. Omawiamy poszczególne etapy łańcucha – od produkcji, poprzez magazynowanie i transport, aż po sposoby wykorzystania tego pierwiastka w różnych gałęziach przemysłu.
Tym razem przyglądamy się bliżej aspektom związanym wytwarzaniem wodoru oraz możliwościom transformowania go na zieloną energię.

A w odcinku dwaj eksperci, którzy wspierają nasz zespół projektowy: dr inż. Antoni Migdał (Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego) oraz Damian Wijatyk (Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych):
✅ opowiadają

Więcej

Integrator Patentowy

Naszym głównym celem jest integrowanie wiedzy i aktywności podejmowanej przez podmioty, w trzech obszarach: wynalazczości, zarządzania własnością intelektualną (IP) oraz komercjalizacji rozwiązań. Skupiamy się na świadczeniu usług oraz dostarczaniu raportów z analiz patentowych, potrzebnych na każdym etapie procesu tworzenia i wdrażania innowacji. Zwiększamy szanse organizacji na osiągnięcie sukcesu w pracach B+R, uzyskanie ochrony patentowej oraz wdrożenie produktów na rynki. Dostarczamy również ocen innowacyjności technologii będących wkładem merytorycznym do wniosków o dofinansowanie projektu.

 

Zapraszamy do współpracy w następujących obszarach: 

 

zapewnienie części merytorycznej wniosków grantowych w obszarze oceny innowacyjności;  
ocena potencjału i

Więcej

#3 webinar z cyklu „Bezpieczny Wodór” o zastosowaniu technologii wodorowych w różnych gałęziach gospodarki

W kolejnym odcinku webinaru poruszamy temat zastosowania wodoru w różnych gałęziach gospodarki:
✅ przemyśle,
✅ energetyce,
✅ transporcie,
✅ budownictwie.
Eksperci wskazują także ryzyka i czynniki ograniczające implementację technologii wodorowych w sektorze przemysłowym.

 

Zaproszenie do uczestnictwa w webinarze przyjął zespół ekspercki z Sieci Badawczej Łukasiewicz, realizujący projekt „Bezpieczny Wodór” wraz z nami: 
👉 dr inż. Katarzyna Stec (Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych);
👉 dr inż. Antoni Migdał (Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej);
👉 dr inż. Piotr Wieczorek (Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji).

Webinar prowadzi Jakub Pikulski – współgospodarz podcastu Uwaga Wodór! Dziękujemy za zaproszenie do uczestnictwa w cyklu!

 

Materiał jest dostępny na naszym kanale YouTube


Więcej

Opis konferencji Ethics by design ’24

Konferencja Ethics by Design: Shaping Secure Innovations

 – 24.10.2024 on-line

Łukasiewicz  – ITECH, Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

 

Kluczowym elementem naszej konferencji jest koncepcja „Ethics by Design” – podejście, które zakłada wbudowanie wartości etycznych i zasad odpowiedzialności społecznej już na wczesnym etapie projektowania technologii. Wdrożenie etycznych wartości w rozwój innowacji zapewnia, że technologie nie tylko przynoszą korzyści, ale również minimalizują ryzyko negatywnych skutków dla jednostek, społeczeństw i środowiska.

W kontekście bezpieczeństwa technologicznego konieczne staje się opracowywanie strategii i rozwiązań, które m. in. chronią naszą prywatność, zapewniają integralność danych oraz minimalizują ryzyko cyberataków. Konferencja „Ethics by

Więcej