Klaster „Polskie Technologie Bazaltowe” z ofertą współpracy dla partnerów z Ukrainy

23 maja br. w naszej siedzibie gościliśmy Serhija Ustinova, wiceprzewodniczącego Ukraińskiego Związku Przemysłowców i Przedsiębiorców, a także członka Polsko-Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej oraz Tarasa Medviedieva, prezesa firmy LLC ,,UKRBAZALTIZOL’’. Z ramienia Łukasiewicz – ORGMASZ w spotkaniu uczestniczyli: dyrektor instytutu – dr Grzegorz Malinowski, dyrektor Centrum Rozwoju Biznesu (CRB) – Jerzy Karwelis, kierownik Działu Analiz Biznesowych w CRB – dr Artur Kwaśniewski oraz menadżer Klastra Polskie Technologie Bazaltowe – Bogdan Kępka. Przedmiotem spotkania były rozmowy na temat możliwych perspektyw współpracy w ramach Klastra. Uczestnicy poszukiwali także płaszczyzn współdziałania na rzecz odbudowy Ukrainy, przy uwzględnieniu zaplecza biznesowo-kompetencyjnego wszystkich stron.

 

Klaster „Polskie Technologie Bazaltowe” został zawiązany 3 listopada 2022 roku, z inicjatywy Łukasiewicz – ORGMASZ oraz Łukasiewicz – Instytutu Nowych Syntez Chemicznych, które do współpracy zaprosiły dotychczas 28 partnerów, w tym przedstawicieli przedsiębiorstw, jednostki sfery badawczo-rozwojowej i instytucje otoczenia biznesu działające w sektorze bazaltu oraz kompozytów bazaltowych. Do Klastra przystąpiły także instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz z szerokimi kompetencjami w zakresie technologii bazaltowych.

Misją Klastra jest zapewnienie wzajemnego wsparcia ww. jednostkom w sektorze bazaltu i kompozytów bazaltowych, w kierunku poprawy ich konkurencyjności na rynku rodzimym i międzynarodowym – poprzez stałą współpracę w opartą o transfer wiedzy i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Klaster będzie wspierał współdziałanie wszystkich parterów w całym łańcuchu dostaw, a więc: kopalnie bazaltu, podmioty wytapiające włókna bazaltowe, podmioty wytwarzające pręty, siatki bazaltowe oraz podmioty wytwarzające kompozyty i produkty docelowe z elementami bazaltowymi do różnych zastosowań, podmioty dostarczające urządzenia i linie technologiczne.