Koordynacja Branżowych Punktów Kontaktowych Łukasiewicza w rękach Adama Dawidziuka!

Od 1 lutego br. kierownictwo nad  projektem „Branżowe punkty kontaktowe dla programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont Europa” w Łukasiewicz – ITECH Instytucie Innowacji i Technologii obejmuje dr Adam Dawidziuk

Projekt jest przedsięwzięciem realizowanym na zlecenie Ministra Nauki w siedmiu instytutach Sieci Badawczej Łukasiewicz. Obok Łukasiewicz – ITECH, pełniącego rolę koordynatora, w projekcie uczestniczą:

Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, jako Branżowy Punkt Kontaktowy Inteligentna i Czysta Mobilność,

Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, jako Branżowy Punkt Kontaktowy Zrównoważona Gospodarka,

Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, jako Branżowy Punkt Kontaktowy Technologie Medyczne i

Więcej

Bezpieczny Wodór na XI Konferencji „Nowe kierunki Kogeneracji”

W czwartek, 1 lutego br., na XI Konferencji „Nowe kierunki Kogeneracji”  dr Kamil Kulesza zreferował wyniki komponentu inżynieryjno-technicznego zrealizowanego w ramach projektu Bezpieczny Wodór. W prezentacji pt. „Strategia bezpieczeństwa technologii wodorowych w aspekcie wybranych kierunków rozwoju kogeneracji” odniósł się m.in. do ośmiu raportów analitycznych w zakresie bezpieczeństwa pozyskiwania, transportu, dystrybucji, wykorzystania i magazynowania wodoru – wskazując rekomendacje związane z nowymi kierunkami w kogeneracji

 

Konferencja skierowana była do przedsiębiorstw energetycznych i ciepłowniczych, samorządów, firm współpracujących z szeroko pojętą branżą energetyczną, naukowców zajmujących się problematyką wytwarzania energii w kogeneracji.

 

W ramach spotkania odbyły się dyskusje i praktyczne

Więcej

Innowacyjny projekt Łukasiewicz – ITECH z wygraną w konkursie Horyzontu Europa

Dwa instytuty z Sieci Badawczej Łukasiewicz: Łukasiewicz – ITECH Instytut Innowacji i Technologii i Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny otrzymały finansowanie w konkursie Forest Value2 (Horizon Europe Coordination and Support Action).

Budżet na polską część prac w projekcie CRESTIMB to 1,1 mln zł!

 

– Projekt CRESTIMB to sukces integracyjnego potencjału ITECHu – łączymy w nim naukę z biznesem, humanistów z inżynierami, producentów z użytkownikami oraz potencjał krajowy z możliwościami, jakie daje nam umiędzynarodowienie Sieci Badawczej Łukasiewicz – podkreślił dr Grzegorz Malinowski dyrektor Łukasiewicz – ITECH

 

Celem projektu CRESTIMB jest opracowanie innowacyjnego systemu konstrukcji

Więcej

Klaster Polskie Technologie Bazaltowe podsumowuje działalność w 2023 roku i wyznacza priorytetowe kierunki na przyszłość

W piątek, 26 stycznia 2024 r., odbył się pierwszy webinar członków klastra PTB.  Spotkanie poprowadził wiceprzewodniczący Rady Klastra Jerzy Karwelis oraz Artur Kwaśniewski z Łukasiewicz – ITECH, którzy podsumowali ponad roczną  działalność klastra oraz zaprezentowali strategię na kolejne lata.

 

Jak podkreślił Jerzy Karwelis, zawiązany pod koniec 2022 r. klaster wkracza w kolejną fazę rozwoju, intensyfikując korzyści wynikające ze współpracy podmiotów zrzeszonych w stronę poprawy ich konkurencyjności na rynku rodzimym i międzynarodowym.

Artur Kwaśniewski szczegółowo zaprezentował wszystkie podjęte działania oraz ich efekty zrealizowane w 2023 r. Uczestnicy otrzymali również szczegółowe informacje w

Więcej

Strach ma wielkie oczy, czyli co myślimy o wodorze na III Kongresie 3W

W poniedziałek i wtorek 27-28 listopada, na III Kongresie 3W, Łukasiewicz – ORGMASZ zaprezentował swój projekt „Bezpieczny wodór” w 3 odsłonach.

 

 

O doświadczeniach  Łukasiewicza w obszarze wodoru jako pierwszy opowiedział dyrektor instytutu dr Grzegorz Malinowski w panelu dyskusyjnym na scenie głównej zatytułowanym “Polska i Świat 3W”. Sesję, która odbyła się pierwszego dnia konferencji poprowadził Marcin Łukasik, w panelu uczestniczyli także: Agnieszka Hobot – redaktor naczelna Wodne Sprawy ) i prof. dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek – Politechnika Łódzka.

–  Po dekadzie „hurra optymizmu” jesteśmy  w miejscu „realizmu”, bo wodór konkuruje w dekarbonizacji

Więcej

Dwa dni spotkań na Horizon4Poland ’23 za nami! Relacja

Za nami uroczyste otwarcie Horizon4Poland ’23.

Ponad 400 gości przywitali :

dr Andrzej Dybczyński Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz,

dr Maciej Kawecki Digital EU Ambassador, Prezes Instytutu Lema,

prof. PPW dr hab. inż. architekt Anna Maria Wierzbicka, Politechnika Warszawska Wydział Architektury,

Kinga Nowakowska Członkini zarządu i dyrektor operacyjna, Grupa Capital Park.

On-line gości powitali:

dr Peter Dröll, Director for Prosperity, Directorate-General Research and Innovation at European Commission,

dr Daria Gołębiowska-Tataj, Przewodnicząca Rady Nadzorczej EIT Culture & Creativity. World Economic Forum Digital Leader

Nagranie jest dostępna na You Tube

Po przerwie rozpoczęło się 7 równoległych sesji z przedstawicielami 12 partnerstw europejskich:

 ➡ Road to 2ZERO

Więcej

Horizon4Poland’23 – dwudniowy matchmaking dla innowatorów w Fabryce Norblina startuje we wtorek 21 listopada!

Branżowe Punkty Kontaktowe, działające w Łukasiewiczu, wspólnie z  partnerstwami europejskimi zaprosiły 400 gości, aby dostać od 1 do 20 mln euro na projekty B+R z programu Horyzont Europa.

 

Uczestnicy spotkania z kraju i zagranicy będą mogli spotkać przedstawicieli 12 partnerstw europejskich : Made in Europe, 2Zero, CCAM, Photonics21, EIT Health, Built4People, EIT Food, EIT Urban Mobility, Batt4EU, ERA4Health, IHI i THCS.

Partnerstwa europejskie, których działalność koncentruje się wokół najważniejszych obszarów dla rozwoju Europy – zrównoważonego rozwoju, cyfryzacji, przemysłu, klimatu, energii, mobilności, budownictwa, baterii litowo-jonowych, fotoniki, żywności i zdrowia – pełnią w obecnej

Więcej

Międzynarodowa konferencja naukowa o etyce w ESG

W czwartek, 26 października br., on-line odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Ethics by Design: responsible development of technology in the ESG ecosystem”. Motywem przewodnim konferencji  było uwzględnienie etycznych aspektów w procesie projektowania oraz wdrażania i wykorzystywania inteligentnych technologii leżących u podstaw europejskiego podejścia do zrównoważonego rozwoju i innowacji cyfrowych.

 

Wystąpienia w eksperckiej sesji otwierającej wygłosili: prof. dr hab. Paweł Łuków – dziekan Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Karol Dobrzeniecki – zastępca dyrektora ds. badawczych w Łukasiewicz – ORGMASZ; dr Ineke Malsch – dyrektor Malsch TechnoValuation; prof. dr

Więcej

Bezpieczny Wodór w najnowszym podcaście pt. „Co jako społeczeństwo wiemy o wodorze i jakie mamy oczekiwania?”

Uwaga Wodór! to cykl podcastów tematycznych o transformacji energetycznej, dekarbonizacji gospodarki i zrównoważonym rozwoju. Gospodarzami podcastu są Jakub Pikulski i Paweł Trojanowski. W najnowszym odcinku usłyszymy rozmowę z dr Katarzyną Iwińską, kierowniczką realizowanego przez Łukasiewicz – ORGMASZ projektu „Bezpieczny Wodór”. Dr Iwińska przedstawia i analizuje wyniki pierwszego w Polsce badania dotyczącego świadomości społecznej na temat wodoru pt. „Wodór: opinie i preferencje Polek i Polaków”, zrealizowanego w ramach projektu.

 

Dzięki badaniom i raportowi nt. bezpieczeństwa technologii wodorowych, zrealizowanemu przez zespół projektowy „Bezpieczny Wodór”, wiemy dużo więcej o tym jak w szerokim ujęciu

Więcej