Projekt „Badanie ewaluacyjne programu szczepień przeciwko COVID-19. Perspektywa oceny technologii”

Celem projektu jest ewaluacja dotychczasowych działań związanych z realizacją programu szczepień COVID-19 w Polsce oraz zaproponowanie rekomendacji dla przyszłych projektów tego typu. W ramach projektu przeprowadzono ogólnopolski sondaż badający opinię Polek i Polaków na temat Narodowego Programu Szczepień, wywiady z personelem medyczny i organizatorami programu oraz badania komunikacyjne. Wyniki zostały opublikowane w raporcie z badań „Sukces czy porażka?” oraz w publikacji naukowej „Analiza czynników”.