Branżowe Punkty Kontaktowe z Horyzontem Europa otworzyły biuro dla lubelskich przedsiębiorców

Branżowe Punkty Kontaktowe z Horyzontem Europa otworzyły biuro dla lubelskich przedsiębiorców

 

We wtorek 3 października br. Branżowe Punkty Kontaktowe (BPK) z Sieci Badawczej Łukasiewicz, które wspierają przedsiębiorców i naukowców w ubieganiu się o unijne środki na badania i innowacje z programu Horyzont Europa, otworzyły swoje przedstawicielstwo w Lublinie. W uroczystości uczestniczyli:

dr Remigiusz Kopoczek, wiceprezes Łukasiewicza ds. badawczych, Magdalena Stachyra, prezes zarządu Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego S.A., dr Grzegorz Malinowski, dyrektor instytutu Łukasiewicz – ORGMASZ, dr Maria Śmietanka, zastępca dyrektora Krajowego Punktu Kontaktowego NCBR. 

W ramach wydarzenia odbył się również panel z przedstawicielami BPK oraz spotkania z reprezentantami biznesu z Lubelszczyzny.

 

Przedsięwzięcie pod nazwą „Branżowe punkty kontaktowe dla programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont Europa” zostało ogłoszone komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 4 stycznia 2022 r. Przedmiotem przedsięwzięcia jest organizacja w okresie od 10 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2027 r. branżowych punktów kontaktowych dla programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont Europa, których zadaniem jest wspieranie uczestnictwa polskich beneficjentów w programie. Do udziału w przedsięwzięciu są uprawnione podmioty wchodzące w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz, wyspecjalizowane w określonych branżach oraz posiadające dostęp do specjalistycznej wiedzy naukowo-technicznej, w tym również do zasobów kadrowych, technologicznych i infrastrukturalnych. Budżet przedsięwzięcia w latach 2022-2027 to 45 000 000 zł.

 

  1. Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, jako Branżowy Punkt Kontaktowy Inteligentna i Czysta Mobilność,
  2. Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, jako Branżowy Punkt Kontaktowy Technologie Medyczne i Zdrowie,
  3. Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, jako Branżowy Punkt Kontaktowy Zrównoważona Gospodarka,
  4. Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny, jako Branżowy Punkt Kontaktowy Transformacja Cyfrowa,
  5. Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, jako Branżowy Punkt Kontaktowy Przemysł 4.0,
  6. Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny, jako Branżowy Punkt Kontaktowy Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia,

Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ”, jako koordynator działań podejmowanych przez podmioty wskazane w pkt 1–6 w związku z realizacją funkcji branżowych punktów kontaktowych.

Do zadań BPK należą m.in.: organizacja specjalistycznych szkoleń nt. tworzenia konsorcjów i zdobywania środków z Programu Ramowego Horyzont Europa, aranżowanie spotkań partnerów naukowych i biznesowych, reprezentowanie polskich podmiotów w stowarzyszeniach międzynarodowych oraz poszukiwanie dla nich partnerów zagranicznych. 

BPK uzupełniają polski system wsparcia udziału w programie ramowym Horyzont Europa, którego centralną jednostką jest Krajowy Punkt Kontaktowy w NCBR.

Rolą BPK jest promocja partnerstw europejskich oraz wspieranie w nich polskich jednostek i przedsiębiorców.

 

Więcej o Branżowych Punktach Kontaktowych na stronie: https://bpkhoryzont.pl/

 

 – Dynamika wzrostu pozyskanych środków z Horyzontu Europa pokazuje, jak duży potencjał tkwi w instytutach badawczych, co pozwala przedsiębiorcom na zdobycie środków finansowych na rozwój ich technologii i ich kompetencji – powiedział Remigiusz Kopoczek, wiceprezes Łukasiewicza ds. badawczych.

Warto zwrócić uwagę, że Sieć Badawcza Łukasiewicz liczyła 38 instytutów, a teraz są 22 instytuty, ale nie spowodowało to zmniejszenia liczby pracowników naukowych. To efekt konsolidacji instytutów w większe jednostki, więc – zamiast 38 instytutów, z których część była bardzo mała – mamy obecnie 22 silne jednostki badawcze zdolne sięgać po ambitne projekty, a przez to zwiększające potencjał rozwojowy polskich przedsiębiorców.

 

Jeżeli chcemy zmienić system dystrybucji środków z Horyzontu Europa, to jest właściwe miejsce i właściwy czas. Po to otwieramy przedstawicielstwo Branżowych Punktów Kontaktowych w Lublinie – podkreślił Grzegorz Malinowski, dyrektor Łukasiewicz – ORGMASZ, który koordynuje sześć Branżowych Punktów Kontaktowych działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.

 

Program ramowy Horyzont Europa to największy w historii Unii Europejskiej program badań naukowych i innowacji. Od 2021 do 2027 roku na nowatorskie badania i innowacyjne rozwiązania zostanie przeznaczone łącznie 95,5 mld euro. O środki te mogą się ubiegać instytuty badawcze, uczelnie, jednostki publiczne, przedsiębiorstwa, start-upy, organizacje pozarządowe i międzynarodowe. W programie znacząca większość projektów realizowana jest w konsorcjach międzynarodowych, a ich podstawową cechą jest udoskonalenie lub tworzenie nowej wiedzy, technologii, produktu lub usługi przy wykorzystaniu wiedzy partnerów wchodzących w skład konsorcjum projektowego. W programie Horyzont Europa mogą brać udział podmioty takie jak: uczelnie, duże przedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, instytuty, fundacje, organizacje międzynarodowe itp.

 

Lubelskie jest na 6. miejscu w rejestracji start-upów w Polsce. Jak to robimy? Najważniejsza jest kadra, a my mamy świetne uniwersytety i wielu wynalazców. Jako park naukowo-technologiczny budujemy wzajemne zaufanie ze start -upami, a ostatnio powołaliśmy dwa klastry: wodorowy i obiegu zamkniętego. Tym, czego potrzebujemy jest dofinansowanie.  Dlatego bardzo się cieszymy ze właśnie u nas zostało otwarte przedstawicielstwo Branżowych Punktów Kontaktowych – powiedziała Magdalena Stachyra, prezes zarządu Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego S.A.

Materiały do pobrania: agenda spotkania;

prezentacja: Rola Łukasiewicza w rozwoju innowacji

dr Remigiusz Kopoczek, Wiceprezes ds. Badawczych, Centrum Łukasiewicz

prezentacja:    Czym są Branżowe Punkty Kontaktowe?

dr Adam Dawidziuk, Dyrektor,  Centrum Łukasiewicz

prezentacja Program Horyzont Europa

dr Maria Śmietanka, Z-ca Dyrektora Krajowego Punktu Kontaktowego, NCBR

prezentacja Oferta dla przedsiębiorców PARP

Joanna Chełchowska PARP