Przesuwamy na 18 października termin wysyłania abstraktów na konferencję Ethics by design!

Już 26 października br. każdy naukowiec, badacz lub student będzie mógł dołączyć on-line do konferencji Ethics by Design: responsible development of technology in the ESG ecosystem, na którą zaprasza  Łukasiewicz – ORGMASZ wraz z partnerami, którymi są Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego i Centrum Etyki Technologii przy Instytucie Humanites.

 

Termin składania abstraktów został przesunięty do 18 października – rejestracja

W Centrum Etyki Technologii Instytutu Humanites stawiamy na kompleksowe postrzeganie wyzwań cywilizacyjnych. Współpraca z Orgmasz Łukasiewicz i Wydziałem Filozofii UW przy konferencji „Ethics by Design: responsible development of technology in the ESG ecosystem” to kolejny krok w stronę bardziej zintegrowanego ujęcia etyki technologii, zrównoważonego rozwoju oraz inwestowania ESG. Uświadomienie sobie współzależności tych obszarów jest kluczowe dla efektywnych działań na rzecz dobrostanu człowieka i świata – mówi Zofia Dzik, prezes Instytutu Humanites i przewodnicząca Rady Programowej CET.

 

 Konferencja pozwoli na pogłębienie wiedzy, której ram można szukać w Wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących etyki godnej zaufania sztucznej inteligencji (Ethics guidelines for trustworthy AI), oraz przepisach regulacyjnych dotyczących sztucznej inteligencji (AI Act). Wartości, zasady i wymagania zawarte w tych dokumentach to dopiero pierwszy krok w kierunku operacjonalizacji zarządzania technologią. Aby wymogi etyczne i prawne mogły zostać skutecznie wprowadzone, konieczne są dalsze praktyczne kroki. Jednym z najbardziej obiecujących sposobów wspierania szerszego przyjęcia etyki od samego początku jest umieszczenie jej w kontekście zrównoważonych inwestycji i raportowania ESG (środowisko, społeczeństwo, zarządzanie). Obydwa trendy cieszą się coraz większą popularnością, a w miksie ESG coraz większą rolę ma odgrywać czynnik technologiczny. Stanie się to bardziej widoczne dopiero po wejściu w życie rozporządzenia UE w sprawie sztucznej inteligencji.

 

Współistnienie technologii oraz etyki jeszcze nigdy nie było bardziej istotne niż w obecnych czasach. Technologia nie jest jedynie jednym z narzędzi człowieka, ale także jest w stanie wyznaczać zmiany również w sferze społecznej. Wraz z rosnącym wpływem postępu technologicznego na całość ekosystemu ESG, staje się jasne, że aby aktywnie partycypować w mitygowaniu potencjalnych problemów etycznych, konieczne jest działanie już na etapie projektowania oraz powstawania nowych technologii – podkreśla dr Ewa Kawiak-Jawor, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego konferencji i kierowniczka Dział Badań Naukowych w Łukasiewicz – ORGMASZ. 

 

Kluczowym tematem konferencji będzie eksploracja potencjalnych zmian wynikających ze współpracy pomiędzy naukami społecznymi, a ścisłymi w kontekście technologicznym. Podczas gdy nauki inżynieryjne opierają się na paradygmacie systematycznych badań ilościowych oraz celowości podejść i rozwiązań, nauki humanistyczne pozwalają zrozumieć człowieka, różnorodność świata społecznego i etycznego. Zaproszenie do Komitetu Naukowego przyjęli wybitni naukowcy co gwarantuje wysoki poziom naukowy konferencji. Wśród nich są : prof. dr hab. Paweł Łuków dr Mónica Cano Abadía, Zofia Dzik, Elsa González Esteba, dr Ron Iphofen, dr Isidoros Karatzas, dr Ralf Lindner, dr Ineke Malsch, prof. dr Piera Di Martino, Emad Yaghmaei, Maciej Chojnowski oraz dr hab. Robert Sroka.

 

W konferencji można uczestniczyć przesyłając swój abstrakt lub rejestrując się jako słuchacz. Konferencja będzie prowadzona w języku angielskim.