Centrum Rozwoju Biznesu

Centrum Rozwoju Biznesu w Łukasiewicz – ORGMASZ powstało dla przedsiębiorców, którzy szukają współpracy z instytutami Łukasiewicza. Często potrzebują oni nie tylko unikalnego rozwiązania, ale również doradztwa, które ukierunkuje rozwój ich firmy.  CRB zajmuje się m.in. doradztwem biznesowym, wyceną własności intelektualnych czy konstruowaniem biznesplanów konkretnych technologii. Pozwala to przede wszystkim na komercjalizację technologii i usług, których szeroka oferta znajduje się w każdym z instytutów. Eksperci Centrum Rozwoju Biznesu, po nawiązaniu kontaktu z przedsiębiorcą, rozpoznają możliwości instytutów Łukasiewicza równocześnie śledząc możliwości finansowania zewnętrznego. Pozwala to na kompleksowe podejście w ramach komercjalizacji technologii i usług.