Projekt „Bezpieczny Wodór” to dwa komplementarne działania mające przekonać Polaków iż wodór może być bezpiecznym i skutecznym nośnikiem energii dla osiągnięcia celów dekarbonizacji.

 

Wodór jest wskazywany jako kluczowy element transformacji energetyczno-klimatycznej oraz jako warunek osiągnięcia zeroemisyjności, które to cele są naszym największym wyzwaniem rozwojowym.

 

Głównym celem projektu Bezpieczny Wodór jest zidentyfikowanie potrzeb z zakresu bezpieczeństwa technologii wodorowych od strony technologicznej, społecznej i komunikacyjnej poprzez przeprowadzenie badań w tych obszarach.

 

Zidentyfikowanie potrzeb posłużyło opracowaniu „Strategii bezpieczeństwa technologii wodorowych w Polsce na lata 2022-2030” o szczegółach realizacji projektu więcej informacji można znaleźć na stronie www projektu.

Drugim kluczowym działaniem jest upowszechnieniu wyników Strategii w społeczeństwie czemu służy projekt popH2society.