GŁÓWNY SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko:

Główny specjalista ds. zamówień publicznych

nr referencyjny DAO/5/01/2022/AB

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres obowiązków:

Planowanie i nadzorowanie całokształtu zamówień publicznych w Ł- ORGMASZ;
Organizowanie i prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa postępowań o udzielanie zamówień publicznych we wszystkich trybach wskazanych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem;
Organizowanie i prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznym regulaminem zamówień do 130 000 zł netto zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem;
Prowadzenie