Starszy/Główny Specjalista ds. eventów i organizacji szkoleń

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

STARSZY/GŁÓWNY SPECJALISTA DS. EVENTÓW I ORGANIZACJI SZKOLEŃ

został zakończony bez wyboru kandydata/kandydatki.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko:

 

STARSZY/GŁÓWNY SPECJALISTA DS. EVENTÓW I ORGANIZACJI SZKOLEŃ

 

Nr referencyjny 2/12/2023/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres zadań na stanowisku pracy:

 • organizacja seminariów, konferencji, warsztatów, samodzielnie oraz we współpracy z firmami seminaryjnymi, podwykonawcami, np. firmy cateringowe, drukarnie, kurierskie, wynajmujące sale konferencyjne,
 • merytoryczna współpraca z zespołem ekspertów nad przygotowaniem programów, prezentacji oraz materiałów na zaplanowane wydarzenia,
 • tworzenie i aktualizacja baz danych dotyczących projektów i prowadzonych zadań,
 • opracowanie dokumentów niezbędnych do rozliczania kosztów udziału
  w wydarzeniach,
 • tworzenie oraz wprowadzenie treści informacyjnych i promocyjnych związanych z projektami na stronę www poszczególnych projektów i na stronę www/intranet Instytutu,
 • organizowanie eventów i szkoleń, które znajdują się w zakresie zewnętrznych i wewnętrznych projektów prowadzonych przez Instytut,
 • współpraca ze wsparciem prawnym i specjalistami ds. RODO przy tworzeniu umów i innych dokumentów związanych z prowadzonymi zadaniami,
 • współpraca z obszarem finansów w zakresie realizacji budżetu realizowanych zadań,
 • współpraca z zewnętrznymi podmiotami zaangażowanymi w realizację projektów prowadzonych w dziale zgodnie z zawartymi umowami,
 • udział w wydarzeniach merytorycznych związanych z projektami prowadzonymi w dziale,
 • prowadzenie dokumentacji projektowej i archiwizacji, w tym w zakresie zamówień publicznych, korespondencji zewnętrznej i komunikacji wewnętrznej.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 3-letnie doświadczenie w realizacji seminariów/warsztatów/szkoleń/konferencji,
 • bardzo dobra znajomość programu Office 365 w szczególności programu PowerPoint i Excel,
 • doświadczenie w prowadzeniu działań zgodnie z procedurami wewnętrznymi, w tym rozliczeń,
 • umiejętność nawiązywana relacji z klientami, której podstawą jest wysoki poziom komunikacji i kultury osobistej,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min B2,
 • wysoko rozwinięte kompetencje miękkie: komunikatywność, elastyczność, oraz dynamika w działaniu,
 • umiejętności analityczne,
 • dobra organizacja pracy i umiejętność pracy pod presją czasu, w dynamicznie zmieniających się warunkach,
 • motywacja do nauki i otwartość na nowe doświadczenia, nastawienie na realizację celu.

Mile widziane:

 • znajomość programów Canva, Corel i Paint,
 • praktyczna znajomość ustawy PZP.

Oferujemy:

 • pracę w unikatowej instytucji analityczno-badawczej
 • udział w dedykowanych programach badawczych
 • przyjazną atmosferę pracy wśród inspirujących i chętnie dzielących się wiedzą współpracowników
 • opiekę medyczną, grupowe ubezpieczenie na życie, pakiet usług sportowych
 • stabilne zatrudnienie
 • możliwość pracy hybrydowej
 • niezbędne narzędzia pracy.

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny zawierający syntetyczny opis posiadanych kompetencji sporządzone w języku polskim
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 7 stycznia 2024 r. poprzez formularz rekrutacyjny klikając w przycisk Aplikuj.

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji
i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.

 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”Orgmasz”.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie www.orgmasz.pl lub pisząc na adres rekrutacja@itech.lukasiewicz.gov.pl.