Oferta pracy: Specjalista ds. badawczych (Status: Zakończona )

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

Specjalista ds. badawczych

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Bartosz Chełmiński

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

............................................................................................................................................................................

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
ogłasza konkurs na stanowisko:

Specjalista ds. badawczych w Zespole Analiz Ekonomicznych
nr referencyjny ZAE/SB2/10/2020

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres obowiązków:

 • Udział w programach badawczych;
 • Zaangażowanie w proces wywiadów eksperckich;
 • Ocena regulacji rynku nowych technologii
 • Udział w procedurze wyzwań Łukasiewicza;
 • Konstruowanie narzędzi do oceny technologii;

 

Oczekiwania

 •  Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki to ekonomia, zarządzanie);
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2/C1);
 • Doświadczenie pracy z liczbami (analizy, raporty);
 • Zdolności analityczne;
 • Biegła znajomość pakietu MS Office;
 • Zainteresowanie strategicznymi obszarami rozwoju gospodarczego (np. energetyka, zdrowie, technologia);
 • Dodatkowym atutem będzie: skrupulatność, przedsiębiorczość, chęć ciągłego rozwoju osobistego;

 

 Oferujemy 

 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • Stabilne zatrudnienie;
 • Umowę o pracę;
 • Niezbędne narzędzia pracy;

 

 Wymagane dokumenty:

 • CV
 • List motywacyjny
 • Oświadczenie kandydata o spełnianiu wymogów formalnych

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 23 października 2020 roku na adres e-mail: rekrutacja@orgmasz.pl .

 

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicza - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@orgmasz.pl lub na stronie itech.lukasiewicz.gov.pl