Oferta pracy: Starszy specjalista ds. badawczych (Status: zakończona)

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

Starszy specjalista ds. badawczych

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Ewa Kawiak - Jawor

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
ogłasza konkurs na stanowisko:

Specjalista ds. badawczych
nr referencyjny ZAE/SB3/10/2020

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres obowiązków:

 • Uczestniczenie w strategicznych programach badawczych;
 • Przeprowadzanie wywiadów eksperckich;
 • Partycypacja w procedurze selekcji i oceny technologii;
 • Wdrażanie usługi certyfikowania aplikacji smartfonowych;
 • Wykonywanie analiz ad hoc z obszaru zdrowie;
 • Obróbka statystyczna baz danych z Sieci Badawczej Łukasiewicz;

 

Oczekiwania

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: ekonomia, zarządzanie);
 • Doświadczenie w prowadzeniu badań ilościowych i jakościowych;
 • Umiejętność statystycznej analizy danych;
 • Umiejętności analityczne oraz rzetelność;
 • Dorobek naukowy potwierdzony publikacjami;
 • Dodatkowym atutem będzie zainteresowanie sektorem zdrowia
 • Biegła znajomość pakietu MS Office;

 

  Oferujemy 

 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • Pracę z otwartym i chętnie dzielącym się wiedzą zespole;
 • Stabilne zatrudnienie;
 • Umowę o pracę;
 • Niezbędne narzędzia pracy;

 

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • Lista naukowych projektów badawczych w których kandydat brał udział;
 • Lista publikacji związana z doświadczeniem badawczym - atutem będą publikacje w obszarze zagadnień związanych z sektorem zdrowia;
 • Oświadczenie kandydata o spełnianiu wymogów formalnych;

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 30 października 2020 roku na adres e-mail: rekrutacja@orgmasz.pl .

 

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicza - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@orgmasz.pl lub na stronie itech.lukasiewicz.gov.pl .