Oferta pracy: Doradca ds. działalności B+R (Status: zakończona)

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

Doradca ds. działalności B+R

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Piotr Przymusiała

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

......................................................................................................................................................................

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
ogłasza konkurs na stanowisko:

Doradca ds. działalności B+R

nr referencyjny DI/BR /09/2020

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87 lub telepraca


Przykładowy zakres obowiązków:

 • współpraca z Centrum Łukasiewicza przy obsłudze projektów przygotowywanych przez Instytuty Łukasiewicza w zakresie B+R;
 • współpraca z Centrum Łukasiewicza przy obsłudze wyzwań w obszarze B+R;
 • opiniowanie rozwiązań z zakresu B+R;
 • współpraca z firmami i instytutucjami zewnętrznymi w zakresie B+R;
 • przygotowawnie raportów i sprawozdań na potrzeby Instytutu;


Oczekiwania

 • Wykształcenie wyższe – preferowane kierunki technologiczne;
 • Mile wiedziane studia podyplowe w zakresie komercjalizacji oraz rozwoju i tworzenia nowych technologii;
 • Minimum 10-letnie praktyczne doświadczenie na podobnym stanowisku lub podobnym zakresie merytorycznym, w tym minimum 3 lata na stanowiskach związanych z zarządzaniem obszarem B+R;
 • Wymagane doświadczenie we współpracy z instytucjami badawczo-rozwojowymi (B+R);
 • Autem będzie doświadczenie zawodowe zdobyte w instytutach naukowo-badawczych;
 • Umiejętność zarządzania projektami;
 • Komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów;
 • Samodzielność i odpowiedzialność;
 • Wysokie umiejętność planowania i zdolności organizacyjne;
 • Terminowość i dokładność;
 • Entuzjazm i zaangażowanie;
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office oraz obsługi poczty elektronicznej;


Oferujemy 

 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • Stabilne zatrudnienie;
 • Umowę o pracę;
 • Niezbędne narzędzia pracy;

 Wymagane dokumenty:

 • CV
 • List motywacyjny, m.in zawierający syntetyczny opis posiadanych kompetencji i doświadczenia zawodowego w w/w zakresie.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 29 września 2020 roku na adres rekrutacja@orgmasz.pl podają w tytule wiadomości nr referencyjny.

 

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.


Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”


Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicza - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@orgmasz.pl .