LIDER OBSZARU – KIEROWNIK DZIAŁU KOMUNIKACJI I MARKETINGU

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

Lider obszaru - kierownik Działu komunikacji i marketingu

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Marek Sieczkowski

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

...........................................................................................................................................

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
ogłasza konkurs na stanowisko:

Lider obszaru - kierownik Działu komunikacji i marketingu

nr referencyjny DI/LOKM /03/2021

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87


Przykładowy zakres obowiązków:

 • Kształtowanie strategii informacyjno-promocyjnej Instytutu;
 • Dbałość o zewnętrzny wizerunek Instytutu;
 • Kreowanie i nadzór nad wdrażaniem zasad identyfikacji wizualnej;
 • Kreowanie i realizacja działań w zakresie komunikacji wewnętrznej we współpracy z Biurem HR;
 • Zapewnienie komunikacji z kluczowymi instytucjami i partnerami Instytutu oraz utrzymywanie relacji z nimi;
 • Przygotowywanie materiałów i opracowań pod kątem ich komunikatywności,
  a przede wszystkim dostosowania języka przekazu do potrzeb odbiorców;
 • Zapewnienie przejrzystego i spójnego przekazu na stronach internetowych Instytutu;
 • Zapewnienie odpowiedniej zawartości stron internetowych;
 • Przygotowywanie materiałów marketingowych i komunikacyjnych;
 • Projektowanie i prowadzenie komunikacji w kanałach Social Media;
 • Organizowanie strony BIP i administrowanie nią;
 • Współpraca z dostawcami zewnętrznymi w zakresie produkcji materiałów promocyjnych;
 • Nadzór nad projektami graficznymi materiałów promocyjnych i PR;
 • Tworzenie prezentacji multimedialnych i raportów;
 • Opracowywanie wewnętrznych regulaminów i procedur z zakresu swojego obszaru;
 • Zarządzanie Działem komunikacji i marketingu;

 

       Oczekiwania

 • Wykształcenie wyższe – preferowane kierunki: dziennikarstwo, komunikacja, marketing, socjologia;
 • Minimum 5-letnie praktyczne doświadczenie na podobnym stanowisku w zakresie komunikacji korporacyjnej, PR lub dziennikarstwie, w tym 2 letnie doświadczenie w zakresie zarządzania zespołem;
 • Doświadczenie w zarządzaniu projektami w obszarze komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej;
 • Doświadczenie w zarządzaniu serwisami internetowymi;
 • Atutem będzie doświadczenie zawodowe zdobyte w instytucjach publicznych;
 • Znajomość nowoczesnych narzędzi komunikacji;
 • Umiejętność redagowania i tworzenia tekstów;
 • Umiejętność zarządzania projektami;
 • Kreatywność i lekkie pióro;
 • Komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów;
 • Samodzielność i odpowiedzialność;
 • Wysokie umiejętność planowania i zdolności organizacyjne;
 • Terminowość i dokładność;
 • Entuzjazm i zaangażowanie;
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office oraz obsługi poczty elektronicznej;Oferujemy

  Pracę w unikatowej instytucji analityczno-badawczej;
 • Możliwość zdobycia wyjątkowego doświadczenia zawodowego;
 • Możliwość poznania ekspertów z obszaru najnowszych technologii;
 • Przyjazną atmosferę pracy wśród inspirujących i chętnie dzielących się wiedzą współpracowników;
 • Pracę w naszym biurowcu w samym centrum Warszawy;
 • Stabilne zatrudnienie;
 • Umowę o pracę;
 • Niezbędne narzędzia pracy;

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • List motywacyjny

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 22 marca 2021 roku na adres rekrutacja@orgmasz.pl podają w tytule wiadomości nr referencyjny.

 Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicza - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@orgmasz.pl