MŁODSZY SPECJALISTA DS. BADAWCZYCH

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

MŁODSZY SPECJALISTA DS. BADAWCZYCH

został zakończony wyborem kandydatów.

Wybrany kandydat: Marta Miedzińska, Kuba Ruciński, Andrzej Jarząbek, Aleksandra Kołecka

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydaci w największym stopniu spełnili oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………….

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
ogłasza konkurs na stanowisko:

Młodszy specjalista ds. badawczych

w grupach:

 1. Zdrowie 
 2. Zrównoważona gospodarka i energia 
 3. Transformacja cyfrowa,
 4. Inteligentna i czysta mobilność

nr referencyjny MSB/COT/03/2021

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 4
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres obowiązków:

 • Wspieranie prac badawczo-analitycznych nad strategicznymi kierunkami rozwoju Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • Udział w pracach badawczych związanych z oceną technologii;
 • Bieżąca współpraca z zespołem oraz klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi;
 • Analiza trendów w obszarze technologii;
 • Sporządzanie raportów cząstkowych, zestawień i baz danych w oparciu o rezultaty pracy własnej.

 

Oczekiwania

 • Wykształcenie wyższe w zakresie nauk społecznych;
 • rok doświadczenia zawodowego w planowaniu i organizacji badań i/lub analiz;
 • Gotowość do zdobycia wiedzy i doświadczenia w jednym z czterech obszarów: zdrowie, zrównoważona gospodarka i energia, transformacja cyfrowa, inteligentna i czysta mobilność;
 • Znajomość metodologii jakościowych i ilościowych badań społecznych;
 • Umiejętności analityczne;
 • Umiejętności wyszukiwania, selekcji i porządkowania informacji;
 • Znajomość języka angielskiego – min. poziom B2;
 • Umiejętność swobodnego posługiwania się słowem pisanym, w tym redagowania i edytowania tekstów tj. raporty, materiały informacyjne;
 • Dobra znajomość pakietu MS Office;
 • Umiejętność organizacji oraz planowania pracy własnej, odpowiedzialność, rzetelność i terminowość wykonywanych zadań;
 • Umiejętność współpracy w zespole.

Dodatkowe atuty

 • Kwalifikacje związane z jednym z czterech obszarów: zdrowie, inteligentna i czysta mobilność, zrównoważona gospodarka i energia, transformacja cyfrowa.

 

Oferujemy 

 • Pracę w unikatowej instytucji analityczno-badawczej;
 • Pracę w najwyższych standardach zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi;
 • Współpracę z bezpośrednim przełożonym opartą na samodzielności i zarządzaniu przez cele;
 • Przyjazną atmosferę pracy wśród inspirujących i chętnie dzielących się wiedzą współpracowników;
 • Pracę w trybie hybrydowym (biuro / praca zdalna);
 • Możliwość zakupu pakietu opieki medycznej i grupowego ubezpieczenia na życie w preferencyjnej cenie;
 • 36 dni urlopu wypoczynkowego w ciągu roku kalendarzowego;
 • Stabilne zatrudnienie oparte o umowę o pracę;
 • Pracę w naszym biurowcu w samym centrum Warszawy;
 • Niezbędne narzędzia pracy;

 

Wymagane dokumenty

 • CV w języku polskim;
 • List motywacyjny zawierający syntetyczny opis posiadanych kompetencji, zawodowe cele rozwojowe oraz motywację do pracy na stanowisku;

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 30.04.2021 poprzez formularz rekrutacyjny klikając w przycisk

Aplikuj

 

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicza - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@itech.lukasiewicz.gov.pl .