Wartości i misja w europejskiej innowacyjności

Aby odpowiadać na wyzwania społeczne, ekonomiczne i środowiskowe, Unia Europejska opiera ekosystem badań i innowacji na wartościach i misjach. Jesteśmy już na drodze waloryzacji – misyjność jest jedną ze strategicznych inicjatyw na rzecz badań i rozwoju oraz rozwiązywania wyzwań społecznych.    

Pięć misji ustanowionych na poziomie Unii Europejskiej ma być kompleksową odpowiedzią na wyzwania związane ze zdrowiem oraz przystosowaniem do zmian klimatu. Misje stanowią połączenie wysiłków badawczo-rozwojowych (B+R) i politycznych. Kierunki obszaru B+R są wytyczane na podstawie najważniejszych problemów, przed jakimi stoi Europa. W ten sposób wielka nauka odpowiada na wielkie problemy:

Więcej

Oferta pracy: Straszy specjalista ds. zarządzania i administrowania nieruchomościami (Status zakończona)

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

Straszy specjalista ds. zarządzania i administrowania nieruchomościami

został zakończony bez wyboru kandydata (anulowany).

——————————————————————————————————————————————–

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
ogłasza konkurs na stanowisko:

Straszy specjalista ds. zarządzania i administrowania nieruchomościami
nr referencyjny DAO/SAN/06/2020

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres obowiązków:

zarządzanie/administrowanie nieruchomością,
bieżąca obsługa najemców, w tym w szczególności:

prowadzenie bieżącej korespondencji z najemcami,
wystawianie faktur za najem,
nadzór nad terminowymi płatnościami,
wstępna windykacja zależności,

nadzór nad przeglądami okresowymi nieruchomości,
koordynacja, nadzór oraz egzekwowanie prawidłowego wykonywania, obowiązków przez firmy obsługujące nieruchomości,
sporządzanie okresowych

Więcej

Oferta pracy: Starszy specjalista ds. administracyjnych (status: zakończony)

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

 Starszy specjalista ds. administracyjnych 

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Aleksandra Białorudzka

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

————————————————————————————————————

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
ogłasza konkurs na stanowisko:

Starszy specjalista ds. administracyjnych
nr referencyjny DAO/ADM/06/2020

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres obowiązków:

gospodarowanie majątkiem Instytutu w zakresie środków trwałych oraz ruchomych składników majątku;
obsługa administracyjno-techniczna konferencji, seminariów i innych spotkań organizowanych w Instytucie;
wsparcie przy prowadzeniu postępowań związanych z dokonywaniem zakupów bez

Więcej

Oferta Pracy: stanowisko ds. obsługi sekretariatu (status: zakończony)

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

Specjalista ds. obsługi sekretariatu

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Marta Stanek

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

————————————————————————————————————

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” ogłasza konkurs na

specjalistkę / specjalistę ds. obsługi sekretariatu
nr referencyjny OS/06/2020

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres obowiązków:

obsługa kancelaryjna, zarządzanie korespondencją przychodzącą i wychodzącą, prowadzenie rejestru korespondencji;
organizacja kalendarza spotkań Dyrektora i zastępców dyrektora;
współpraca i zespołami w układaniu kalendarza

Więcej

Oferta pracy: Lider obszaru – Ekspert ds. komunikacji (Status: zakończony)

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

 Lider obszaru – Ekspert ds. komunikacji

został zakończony bez wyboru kandydata (anulowany).

——————————————————————————————————————————————–
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz” w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko:
 Lider obszaru – Ekspert ds. komunikacji
nr. ref: LO/EK/05/2020

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

opracowywanie i wdrożenie strategii komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej Instytutu;
przygotowywanie materiałów informacyjnych dla różnych kanałów komunikacji;
wdrażanie narzędzi do prowadzenia działań komunikacyjnych i PR;
bieżący nadzór nad kanałami komunikacji;
współpraca z instytucjami zewnętrznymi służąca

Więcej

Oferta pracy: Lider obszaru – Kierownik zespołu analiz ekonomicznych (Status: Zakończony)

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

 Lider obszaru – Kierownik Zespołu Analiz Ekonomicznych

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Grzegorz Malinowski

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

————————————————————————————————————
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz” w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko:
Lider obszaru – Kierownik zespołu analiz ekonomicznych
nr. ref: LO/ZAE/05/2020

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

kierowanie pracami zespołu;
rekrutacja i dbanie o rozwój pracowników;
pozyskiwanie i koordynowanie realizacji projektów w zakresie

Więcej

Zamówienia publiczne

Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 Ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowanie nr 1/2020 pn. „Wykonanie robót hydroizolacyjnych i remontowych w budynku garażu podziemnego Instytutu przy ul. Żelaznej 87 w Warszawie”.

Więcej

Zapytanie ofertowe

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ zaprasza do składania ofert na wybór biegłego rewidenta – 2019-2020. Oferty należy składać w siedzibie Instytutu, do dnia 10.12.2019 r. do godz. 10:00


Załącznik

Więcej

Zapytanie ofertowe

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ zaprasza do składania ofert na  częściowy remont budynku przy ul. Żelaznej 87 w Warszawie. Oferty należy składać w siedzibie Instytutu do 04 grudnia 2019 r. do godz. 16.00. Do oferty należy załączyć wypełniony formularz kosztorysu wraz z proponowanym harmonogramem prac.


Załącznik

Więcej

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE wyników wyborów do Rady Instytutu Łukasiewicz – ORGMASZ

 

 

W dniu 29 listopada 2019 r. w siedzibie Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” przy ul. Żelaznej 87 w Warszawie odbyły się wybory do Rady Instytutu.

Komisja Wyborcza stwierdziła, że do Rady Instytutu zostały wybrane następujące osoby:

mgr Renata Dąbrowska,

dr Bartłomiej Jefmański,

prof. Jan Klimek.

Więcej