Zapytanie ofertowe

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ zaprasza do składania ofert na  częściowy remont budynku przy ul. Żelaznej 87 w Warszawie. Oferty należy składać w siedzibie Instytutu do 04 grudnia 2019 r. do godz. 16.00. Do oferty należy załączyć wypełniony formularz kosztorysu wraz z proponowanym harmonogramem prac.